Předmět: Hra na klavír 2 pro 1. st.

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Hra na klavír 2 pro 1. st.
Kód předmětu KPV/KL2E
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
 • Valkoun Vilém, Mgr.
 • Holubec Jiří, prof. PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cílem předmětu je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi, které jsou předpokladem pro studium klavírní hry a pokračovat v dalším rozvíjení technických dovedností. Absolvent kurzu prezentuje v rámci zkoušky (veřejné přehrávky) schopnost prakticky a pohotově ovládat klavír přiměřeně školní potřebě.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 36 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vybavit studenty elementárními návyky a dovednostmi, které jsou předpokladem pro studium klavírní hry a pokračovat v dalším rozvíjení technických dovedností. Absolvent kurzu prezentuje v rámci zkoušky (veřejné přehrávky) schopnost prakticky a pohotově ovládat klavír přiměřeně školní potřebě.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Požadavky k zápočtu: hra vybraných písní, etud, přednes, skladeb
Doporučená literatura
 • Album etud 1., 2., 3., 4.. &, &.
 • BACH, J.S. Knížka pro Annu Magdalenu Bachovou..
 • BACH, J.S. Malá preludia a fughetty..
 • BÖHMOVÁ; GRÜNFELDOVÁ; SARAUER. Klavírní škola pro začátečníky..
 • BURGMÜLLER, F. 25 etud op. 100..
 • CZERNY, C. Průprava zběhlosti op. 849..
 • CZERNY, C. 125 pasážových cvičení op. 261..
 • CZERNY, C. 160 osmitaktových cvičení op. 821..
 • ČAJKOVSKIJ, P.I. Album pro mládež..
 • PÁLENÍČEK, J. České pohádky..
 • POLÍVKA, V. Úvod do sonatin..
 • SCHUMANN, R. Album pro mládež..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní