Předmět: Kurz přírodních materiálů pro PVČ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Kurz přírodních materiálů pro PVČ
Kód předmětu KPV/KPP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět praktickým způsobem rozvíjí dovednosti studentů při práci s přírodními materiály využitými pro tvorbu uměleckých objektů a rozvoj kreativity.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět praktickým způsobem rozvíjí dovednosti studentů při práci s přírodními materiály využitými pro tvorbu uměleckých objektů a rozvoj kreativity.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Aktivní účast ve stanoveném rozsahu
Doporučená literatura
  • ELIAS, A. Putování za tajemstvím přírody. Berlin: Junge Welt, 1979.
  • ROESELOVÁ, V. Techniky ve výtvarné výchově..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní