Předmět: Kurz prostorové tvorby pro PVČ

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Kurz prostorové tvorby pro PVČ
Kód předmětu KPV/KPR
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Pošarová Markéta, ak. mal.
Obsah předmětu
Předmět rozvíjí dovednosti studentů při práci s plastikou a při vytváření reliéfu.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Demonstrace, Pracovní činnosti (dílny), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět rozvíjí dovednosti studentů při práci s plastikou a při vytváření reliéfu.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta, Rozhovor, Systematické pozorování studenta

Aktivita v seminářích, semestrální práce
Doporučená literatura
  • RADA, P. Techniky keramiky.. Praha-Aventinum, 1996.
  • UHŘÍČKOVÁ, A.; MALÍKOVÁ, Z. Kouzlo zapomenutého.. Brno-Rezekvítek, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní