Předmět: Výtvarné techniky a materiály

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Výtvarné techniky a materiály
Kód předmětu KPV/VTM
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škaloudová Puchmajerová Lucrezia, Mgr. A. Ph.D.
  • Valešová Hana, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Předmět seznamuje se základními principy výtvarných činností, zejména s teorií barev a výtvarných materiálů. Poskytuje základní teoretický rámec pro všechny praktické umělecké metody a aktivity.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 12 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 30 hodin za semestr
  • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět seznamuje se základními principy výtvarných činností, zejména s teorií barev a výtvarných materiálů. Poskytuje základní teoretický rámec pro všechny praktické umělecké metody a aktivity.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška, Prezentace nabytých zkušeností prostřednictvím portfolia

Seminární práce na dané téma Písemný test
Doporučená literatura
  • Brožek, J. Výtvarná výchova a barva. Ústí nad Labem: UJEP, 2003.
  • MRÁZ- MRÁZOVÁ. Encyklopedie světového malířství. Praha: Academia, 1988.
  • ROESELOVÁ V. Techniky ve VV.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní