Předmět: Základy hudební výchovy

» Seznam fakult » FP » KPV
Název předmětu Základy hudební výchovy
Kód předmětu KPV/ZHVE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Prokeš Zbyněk, PaedDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Okruhy hudební nauky - tón, tónová soustava, notopis, takt, rytmus, stupnice, tónina, intervaly, akordy okruhy z intonace a sluchové výchovy - tonální a intervalová metoda a jejich podstata, tonální cítění, volné nástupy všech stupňů, základní intervaly a jejich odvozování ( opěrné písně), akordy (trojzvukové formy), durová, mollová tonalita.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta, Cvičení
  • Domácí příprava na výuku - 12 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Obsahem předmětu je zopakování (procvičení) základů hudební nauky a propojení s intonací a sluchovou výchovou.
Teoretické poznatky a praktické dovednosti z požadované oblasti.
Předpoklady
Základní orientace v oboru.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na seminářích, znalost základní hudební terminologie (test), intonace a analýza tonální melodie a probíraných souzvuků.
Doporučená literatura
  • Daniel, L. Intonační cvičení I, II.. Olomouc, 1980.
  • Kofroň, J. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Supraphon, 1985.
  • Prokeš, Z. Základy hudební nauky. Liberec: TUL, 1999.
  • Zenkl, L. ABC hudební nauky. Praha: Supraphon, 0986.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní