Předmět: pobytu v přírodě

» Seznam fakult » FP » KTV
Název předmětu pobytu v přírodě
Kód předmětu KTV/KPPE
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Jeřábek Petr, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Zimní varianta: Lyžařská technologie. Optimální výstroj a výzbroj, používané systémy a jejich porovnání. Základy přípravy lyží a použití vosků podle druhů sněhu a klimatických podmínek. Vývoj lyžařských škol sjíždění a zatáčení. Lyžařská průprava - běh, sjezd. Technika a metodika běhu. Klasická technika. Bruslení. Lyžařský výcvik dětí a jeho zvláštnosti. Hry pro výuku lyžařských dovedností. Lyžování a snowboarding ve školní tělesné výchově a bezpečnost při lyžařském výcviku. Technika a metodika snowboardingu. Výuka a výcvik snowboardingu dětí a jeho zvláštnosti. Hry pro výuku snowboardových dovedností. Letní varianta: Turistika a táboření. Příprava a organizační zajištění vícedenního pobytu v přírodě. Orientace a topografie, metodika OB, pravidla OB, práce s mapou a buzolou v terénu. Orientační hry. Cvičení a hry v přírodě (využití přírodních překážek, zábavná cvičení, hry založené na kooperaci a komunikaci, iniciativní hry, ekologicky zaměřené hry). Pěší turistika. Výstroj a výzbroj. Vedení skupiny. Cykloturistika. Výstroj a výzbroj. Jízda zručnosti. Vedení skupiny. Tábornické dovednosti. Táboření, uzlování, šifrování. Lanové dráhy. Překonávání různých drah ve výšce 50 cm nad zemí. Vodní sporty. Kanoistika - základy techniky pádlování na kanoi, splutí krátkého úseku řeky, Paddelboarding, ...

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Demonstrace dovedností studentů
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je připravit studenty pro práci s dětmi na sportovních kurzech, ve školách v přírodě nebo na školních výletech se sportovním zaměřením. Nutná je přihláška přes web KTV.
studenti získají klíčové kompetence připravit program a vést aktivity v přírodě.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Zápočet: absolvování programu kurzu v plném rozsahu aktivní účast na výuce splnění písemného testu
Doporučená literatura
  • DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3..
  • NEUMAN, J. Dobrodružné hry a cvičení v přírodě. Praha : Portál, 2000..
  • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-9. &, &.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (18) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro 2. stupeň základní školy (15) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Profesní studium pro střední školy (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní