Předmět: CAD/CAM systémy v oděvní výrobě

» Seznam fakult » FT » KOD
Název předmětu CAD/CAM systémy v oděvní výrobě
Kód předmětu KOD/CAD
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný, Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Glombíková Viera, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1.Podnikové informační systémy - PIS systémy (MIS, ERP, PLM, MES, atd) pro podporu řízení a plánování podnikových procesů - základní pojmy, historie, vývoj, struktura, klasifikace, moduly. 2.Vybrané metody průmyslového inženýrství (JIT, MRPII, TOC, atd) 3.Plánování a řízení výrobních systémů s využitím počítačů - CIM, obecné principy CAx systémů I.(CAD, CAE, CAP), formáty ukládání obrazových informací, výměna dat mezi CAD systémy. 4.Obecné principy CAx systémů II. (CAM, CAD/CAM, CQM). 5.Digitální továrna. 6.Aplikace CAx technologií v konfekční výrobě I - zaměření na hardware (digitizér, scanner, plotr, cutter, atd.). 7.Aplikace CAx technologií v konfekční výrobě II. - zaměření na software. 8.3D virtual fitting systémy v konfekční výrobě, jejich využití při hotovení oděvu na míru. CAD technology for clothing biomechanical engineering design. 9.PDM a PLM systémy v konfekční výrobě. 10.Možnosti využití bezdotykového automatizovaného sběru dat (automatická identifikace - AI) v konfekční výrobě - čarové kódy, radiofrekvenční detekce. Vývojové trendy v oblasti AI, klíčové sektory využívání AI v konfekční výrobě. Cvičení: Cvičení budou probíhat jako praktické procvičování teoretických poznatků z přednášek. V rámci cvičení budou studenti vypracovávat protokoly na zadané téma. Budou pracovat se systémy pro podporu technické přípravy oděvní výroby: TexDesign fy Kopperman - simulace textury pro potisk, simulace tkaniny, pleteniny, potažení 3D povrchu oděvu, tvorba technického nákresu, Tajima DG15X fy Tajima - programování výšivky, AutoCAD fy Autodesk - konstrukce trika, PDS Tailor fy. ClassiCAD - automatické stupňování dílů, tvorba polohových plánů.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika, E-learning, Prezentace práce studentů
 • Účast na výuce - 40 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 16 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 40 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 60 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student získá znalosti z oblasti využití PIS systémů (podnikových informačních systémů) a inženýrských metod pro podporu řízení a plánování podnikových procesů, seznámí se s obecnými principy CAx systémů (počítačové podpory) v rámci předvýrobní i výrobní etapy, dále s CAx aplikacemi používanými v oděvní výroby včetně hadrwarové podpory a využitím automatické identifikace (čárové kódy, radiofrekvenční detekce) pro podporu sběru dat.
Znalost probrané látky tohoto předmětu.
Předpoklady
Odborné znalosti získané v průběhu studia.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Požadavky pro přímou výuku Zápočet: Absolvování minimálního počtu cvičení (účast: 70%), zpracování a úspěšné obhájení projektu dle zadání Zkouška: písemná + ústní Požadavky pro distanční výuku (on-line, hybridní) Zápočet:zpracování projektu dle zadání (bez následné prezentace) Zkouška: jenom písemná část s náplní dle obsahu přednášek (on-line nebo fyzicky)
Doporučená literatura
 • Selektivně odborné časopisy k problematice výpočetní techniky CAD, Chip, Computer World. Firemní materiály Investronica, Brother, Lectra, Tajima, atd.. &, &.
 • BABU, R. V. Industrial Engineering in Apparel Production. Woodhead Publishing India, 2011. ISBN 9780857091079.
 • EBERLE,H. Clothing technology. Europa Lehrmittel Verlag, 2008. ISBN 13: 978- 38085622.
 • Gerber Technology. What makes Yunique PLM unique?. 2018.
 • GERSAK, J. Design of Clothing Manufacturing Processes. Woodhead Publishing, 2013. ISBN 9780857097781.
 • HOUSE, D. and BREEN, D.E. Cloth modeling and animation. Natick: A. K. Peters, 2000. ISBN 1-56881-090-3.
 • MAGNENAT-THALMANN, N. ed. Modeling and simulating bodies and garments.. London: Springer, 2010. ISBN 978-1-84996-262-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Výroba oděvů a management obchodu s oděvy (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní a oděvní návrhářství (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní