Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta textilní (FT)
Studijní program Průmyslové inženýrství (N3957)
Studijní obor / Specializace Řízení jakosti (3911T023/90 - 2012)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Kombinovaná
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Inženýr (2)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor nespecifikováno
Klíčové studijní výstupy Absolvent získá přehled o základních možnostech uplatnění textilií jak v oblasti klasických technologií tak i v oblastech souvisejících s novými materiály a pokročilými technologiemi. V oblasti řízení jakosti získá ucelený základ komplexních znalostí v zabezpečování jakosti a jejím plánování (řízení jakosti, systémy zabezpečování) včetně vývojových trendů. Je směrován k analytickému myšlení, takže bude schopen vyhodnocovat rizika při plánování, zavádění a zabezpečování nových produktů do výroby. Bude se orientovat v základech legislativy v oblasti systémů jakosti. Bude vybaven praktickými znalostmi v oblasti analýzy dat. Cílem studia v tomto oboru je připravit absolventa na pozice, které budou vyžadovat zabezpečování jakosti (např. manažer jakosti) a pozice do firemních zkušeben a metrologických laboratoří.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, stanovený studijní průměr na vysoké škole
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu nespecifikováno
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady akademický
Garant oboru / specializace Tunák Maroš, doc. Ing. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KNT/TPA Textilie pro průmyslové aplikace Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KHT/ZJ1 Systémy zabezpečování jakosti Čeština Angličtina 6  
A Povinný 1 Zimní KFY/AFY Aplikovaná fyzika Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KMA/STA Statistika pro management Čeština 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KHT/JAK Řízení jakosti Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KTT/SMV Strukturní mechanika vlákenných útvarů Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KHT/DP1 Diplomová práce 1 Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KHT/ZAO Zpracování a analýza obrazu Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KHT/ZJ2 Systémy zabezpečování jakosti II. Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KHT/PPE Plánování průmyslových experimentů Čeština 6  
A Povinný 1 Letní KMI/PR Projekt Čeština 6  
A Povinný 2 - KMI/MHJ Textilní metrologie a hodnocení jakosti Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KHT/PPJ Počítačová podpora řízení jakosti a analýzy dat Čeština Angličtina 6  
A Povinný 2 Zimní KHT/DP2 Diplomová práce 2 Čeština 6  
A Povinný 2 Zimní KHT/TRP Trasfer phenomena in textile fabrics and technology Angličtina 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KTT/SVB2 Semináře z mechaniky a biomechaniky 2 Čeština 4  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/EAP Ekologické aspekty textilních procesů Čeština 6  
B Povinně volitelný 2 Zimní KMI/AED Analýza experimentálních dat Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KPE/EMP Ekonomika a management podniku Čeština 6  
A Povinný 2 Letní KHT/DP3 Diplomová práce 3 Čeština 6  
B Povinně volitelný - Zimní NTI/ANM Aplikace nanotechnologií v medicíně Čeština 5  
B Povinně volitelný - Zimní KDE/VFT Vysocefunkční textilie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KCH/KNA Kapitoly o nanostrukturách Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KHT/IMA Inovativní marketing a řízení prodeje Čeština 4  
B Povinně volitelný - Letní KTT/KVT Konstrukce a vlastnosti tkanin Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KHT/FCC Fundaments of Clothing Comfort Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní KCH/FCN Funkcionalizace nanomateriálů Čeština Angličtina 6 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KMI/MBV Kolorimetrie Čeština Angličtina 6  
B Povinně volitelný - Letní MTI/DAT Databáze a tvorba datových skladů Čeština 5