Předmět: Experimentální technika oboru

« Zpět
Název předmětu Experimentální technika oboru
Kód předmětu DFT/D33
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 3
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Militký Jiří, prof. Ing. CSc.
  • Tunák Maroš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Půlroční stáž mimo mateřskou univerzitu.

Studijní aktivity a metody výuky
Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta
  • Příprava na zkoušku - 999 hodin za semestr
Výstupy z učení
Student je povinen absolvovat půlroční studijní stáž zpravidla mimo mateřskou univerzitu na jiných univerzitních, vědecko-výzkumných nebo partnerských pracovištích zpravidla v zahraničí. Cílem předmětu Experimentální technika oboru je pomoci studentům zvládnout techniky experimentálních metod, získat zkušenosti s organizací experimentální vědecko-výzkumné týmové práce, prohloubit si komunikační dovednosti, postupy zpracování laboratorních dat a jejich prezentace formou odborných publikací.
Student získá praktické zkušenosti.
Předpoklady
Seznámení se s řešenou problematikou.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Esej

Doporučuje se složení alespoň tří zkoušek ze studijního plánu.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní