Předmět: Dějiny městského designu

« Zpět
Název předmětu Dějiny městského designu
Kód předmětu KDA/DMD
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
 • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
nespecifikováno

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na sledování proměn podoby města a veřejného prostoru především v euroatlantickém kulturním prostředí. Zabývá se několika náhledy: sleduje významné veřejné stavby, případně stavby, které měly zřejmý dopad na sdílený prostor města; současně je zřejmé, že nelze zůstávat u jednotlivých staveb a je třeba si všímat organizace prostoru mezi domy. Logickou součástí je sledování historie a strategií zapojování uměleckých děl do veřejného prostoru. Přednášky se zaměřují na různorodá řešení krize tradičně pojatého města: představují jak utopické, tak totalitární představy o budoucnosti měst. Stejně tak je ale prostor věnován historickému přehledu jednotlivých sídel, či trendů. Velký důraz je kladen na současnost, kdy informační toky a globální kapitalismus proměňují tvář krajiny a měst. Studenti budou vyzýváni k aktivní účasti na základě textů autorů 20. a 21. století.

Předpoklady
nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
 • Hrůza, J., Zajíc, J. Vývoj urbanismu II.. 1986.
 • Hrůza. J., Zajíc, J. Vývoj urbanismu I.. Praha ČVUT, 1986.
 • Hubátová Vacková, L., Říha,C. Husákova 3 plus 1. bytová kultura 70 let. Praha VŠUP, 2007.
 • Hurníková, J. Brownfieldy a územní rozvoj. Urbanismus a územní rozvoj.. XII, 2009.
 • Jehlík, J. Bezpečí komunikace, reprezentace. Zlatý řez, 2010.
 • Jirkalová, K., Skřivánek, J. Město mezdi domy, rozhovory s architekty. Praha Gasset, 2009.
 • Koutný, J. Moderní urbanistická koncepce. Brno VUT, 2003.
 • Kratochvíl, P. Městský veřejný prostor. Praha, 2015.
 • Le Goff, J. Encyklopedie středověku. Praha, 2002.
 • Líbal, D., Libal, P. Architektoické proměny Prahy: V jedenácti stoletích. Praha Svoboda Servis, 2000.
 • Lukeš, Z. Josef Gočár. Praha Titanic, 2010.
 • Marhold, K. Sídla urbanistická typologie II. Praha ČVUT, 1996.
 • Mongin, O. Urbánní situace. Praha, 2017.
 • Sennett, R. Building and Dwelling. New York, 2016.
 • West, G. Scale. New York, 2017.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Design prostředí (20) Kategorie: Umění a užité umění 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní