Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta umění a architektury (FA)
Studijní program Design (N8208)
Studijní obor / Specializace Design prostředí (8206T123/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Navazující
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 2 roky
Počet ECTS kreditů 120
Udělovaná kvalifikace Magistr umění (6)
Přístup k dalšímu studiu Doktorský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Kirchner Blanka, MgA. Ph.D.
E-mail: blanka.kirchner@tul.cz
Telefon: +420 777 224 259
Fax:
Klíčové studijní výstupy Absolvent je tvůrčí osobnost s managerskými schopnostmi, která může vést tým. Důležitým bodem jeho práce je propojení společenských, kulturních a technických aspektů, které vede k optimálnímu řešení daných úkolů a jejich specifických problémů.
Specifické požadavky pro přijetí Řádné ukončení bakalářského studijního programu, úspěšné složení talentové zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/intranet-studenti/legislativa/vnitrni-predpisy-tul" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 120 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba diplomové práce.
Profil programu Magisterský studijní program je zaměřen na získání teoretických poznatků, na zvládnutí jejich aplikace a na rozvinutí schopností k tvůrčí činnosti.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Absolvent je tvůrčí osobnost s managerskými schopnostmi, která může vést tým. Důležitým bodem jeho práce je propojení společenských, kulturních a technických aspektů, které vede k optimálnímu řešení daných úkolů a jejich specifických problémů.
Garant oboru / specializace Stolín Jan, doc. M.A.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KUM/DO1 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/AM1 Atelier 1 Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KUM/AT1 Audiovizuální technika 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/KTP Kritická teorie a praxe Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/FU1 Filozofie a umění 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KUM/MA1 Management 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KNK/KF1 Konstrukce a forma 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KDA/PP Teorie a historie ochrany památek Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KUM/AM2 Atelier 2 Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KUM/MA2 Management 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KUM/KS1 Kritický seminář 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KUM/DO2 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 2 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KUM/FU2 Filozofie a umění 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KUM/AT2 Audiovizuální technika 2 Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Letní KNK/KF2 Konstrukce a forma 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KDA/DA8 Moderní a současná architektura Čeština 1 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KDA/POEN Poetika výtvarného umění a architektury Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KUR/PR1 Právo 1 Čeština 2  
B Povinně volitelný 1 Letní KUM/SVD Sociální a virtuální dimenze umění ve věku nových médií Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUM/DO3 Kapitoly z dějin a teorie obrazu 3 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUM/AM3 Atelier 3 Čeština 18 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KDA/DMD Dějiny městského designu Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUM/FU3 Filozofie a umění 3 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUM/KS2 Kritický seminář 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KUM/GP Galerijní praxe Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KUM/DP Diplomová práce Čeština 30  
A Povinný 2 Letní KDA/SZ Státní zkouška z dějin umění a architektury  (*) Čeština 0