Předmět: Současná architektura 1

« Zpět
Název předmětu Současná architektura 1
Kód předmětu KDA/SA1M
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Hojda Ondřej, Mgr. Ph.D.
  • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Úvodní přednáška o současném stavu architektonické tvorby a současných tendencích Osobní styly. Styly ad hoc. Paralelní tendence - postmoderní revoluce otevírá pole pro množství rozmanitých stylových projevů, těžících z pokusů o nalezení významového jazyka. Teoretikové Robert Venturi, Aldo Rossi, Colin Rowe, Charles Jencks a jejich vliv na otevírání archit. tvorby působení regionálního, historického a komerčního prostředí. Padesátá a šedesátá léta: pozdní Le Corbusier, Japonsko, Indie, Francie. Mies van der Rohe. Oscar Niemeyer, Eero Saarinen, Paul Rudolph, Louis Kahn, Kenzo Tange, Kunio Mayekawa. Beton jako fenomén nové estetiky. V. Britanie, Nový brutalismus. A. a P. Smithonovi, J. Stirling aj. Pokračování, zlom v šedesátých letech. Šedesátá léta: japonský metabolismus a urbanistické utopie. Yona Friedman - třídimenzionální města, Archigram. Flexibilní systémy, primérní a sekundární struktury. Šedesátá léta: krize funkcionalistického urbanismu a rozpad CIAM. Team X. Pokusy o překonání krize. Skulpturalismus. Pokusy o formování identického prostředí. Vliv knihy Kevina Lynche Obraz města. Exkurze do významného architektonického ateliéru, nebo na architektonickou výstavu.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu se studenti seznamují se současnými architektonickými projekty a realizacemi. Připravují si referáty o navštívených dílech současné architektury, interpretují je a seznámí se s jednou, či dvěma interpretacemi uveřejněnými na dané téma v tisku, aby mohli konfrontovat vlastní názory s názory kritiků, kritiček a teoretiků či teoretiček architektury. Zdrojem kritických textů jsou české i zahraniční časopisy.
Získat přehled o současných trendech architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Seminární práce na uložené téma, znalost přednesené látky.
Doporučená literatura
  • časopisy. Architekt, Stavba, Fórum, Zlatý řez.
  • Frampton, K. Moderní architektura - Kritické dějiny. Praha, 2004.
  • Halík, P., Kratochvíl, P., Nový O. Architektura a město. Praha, 1996.
  • Le Corbusier. Za novou architekturou. Praha, 2004.
  • Lynch, K. Obraz města. Praha, 2004.
  • Venturi, R. Složitost a protiklad v architektuře. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní