Předmět: Současná architektura 2

« Zpět
Název předmětu Současná architektura 2
Kód předmětu KDA/SA2M
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Hojda Ondřej, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Období postmoderní architektury jako reakce na krizi pozdní moderny. Aldo Rossi, teorie permanentních monumentů. C. Norbert - Schulz, nové hodnocení architektonických archetypů a význam místa. Jeho vliv na architektonické myšlení. Ovlivňování architektektonické formy výtvarným uměním. G.de Chirirco, K. Malevič, P. Mondrian, K. Schwiters, aj. Soutěž na čtvrť LaVillette v Paříži: dekonstruktivismus, B.Tchumi, Eisenman, Koolhaas. Návrh Leona Kriera, osvícenský koncept města. Návrat k tradičnímu pojetí města, kritika moderních přístupů. Způsoby, jimiž ovlivnily tendence PM výstavbu nových měst ve Francii. Marne-la-Vallée, St. Quentin-en-Yvelines, Cergy-Pontoise. Nové tendence v arch. od 70. let. High-tech, dekonstruktivismus, minimalismus. Biomorfismus - S. Calatrava. Ohniska: Holandsko, Rakousko, Španělsko. Současná japonská architektura. Exkurze architektonické výstavy

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
 • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen především na situaci v architektuře rozhraní 20. a 21. století. Důraz je kladen na bezprostřední setkání s významnými architektonickými díly domácími a na co nejpodrobnější seznámení se se špičkovými díly světovými.
Získat přehled o současných trendech architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Seminární práce na uložené téma, znalost přednesené látky.
Doporučená literatura
 • časopisy. Architekt, Stavba, Fórum, Zlatý řez.
 • Jodidio, P. Architecture Now! d. 1.,2.,3.,4.,5 (přehledy o světové architektuře). Taschen Köln, 2007.
 • Jodidio, P. Contemporary American Architecture, sv. 1-4.
 • Jodidio, P. Contemporary European Architecture, sv. 1-6.
 • Jodidio, P. Contemporary Japanese Architecture, sv. 1-2.
 • Krier, L. Archtiektura, volba nebo osud. Praha, 2001.
 • Norbert-Schulz, Ch. Genius Loci, k fenomenologii architektury. Praha, 1993.
 • Rossi, A. Vědecká autobiografie. Praha, 2005.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní