Předmět: Současné umění 1

« Zpět
Název předmětu Současné umění 1
Kód předmětu KDA/SU1M
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
  • Šenk Filip, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Aktuální výstavy.

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cyklus je zaměřen na projevy soudobého výtvarného umění. Formou stručných exkurzí si všímá základních směrů vývoje světového výtvarného umění (post-konceptuální, video, akční, new gender umění, public art, nová malba, computer art atd.). Zároveň je kladen důraz na bezprostřední kontakt s uměleckým dílem a současným českým uměním.
Získat přehled o společných zdrojích současného umění a architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Na základě navštívených výstav - semestrální práce.
Doporučená literatura
  • Martel, R. Art Action 1958/1998. Quebec, 1998.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní