Předmět: Současné umění 2

« Zpět
Název předmětu Současné umění 2
Kód předmětu KDA/SU2M
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Vlček Tomáš, prof. PhDr. CSc.
Obsah předmětu
1. Abstraktní malba a ornament (Katharina Grosse, Sarah Morris, Fred Tomaselli, Takashi Murakami). 2. Fotografie jako médium intimního obrazu (Nan Goldin, Boris Michailovw, Nobuzoshi Araki, Rineke Dijkstra, Thomas Ruff). 3. Fotografie jako inscenovaná skutečnost (Jeff Wall, Sam Taylor-Wood, Teresa Hubbard, Alexander Birchler, James Coleman). 4. Performance (Erwin Wurm, Pul McCarthy, Vanessa Beecroft). 5. Posedlost tělesnosti a pornografie (Matthew Barney, Robert Gober). 6. Videoumění a podoby dramatu (Katrine Dolven, Bill Viola, Matthew McCaslin).Pipilotti Rist), 7. Současné tendence kresby: vliv reklamy, comicsové literatury (Raymond Pettibon, Alexander Roob).

Studijní aktivity a metody výuky
Pozorování, Demonstrace
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz seznamuje ve dvou částech (spolu s SU1M) s hlavními světovými představiteli jednotlivých uměleckých žánrů za posledních dvacet let, kurzy SU 2 a SU 3 doplňuje kurz SU 4, který podává přehled o hlavních tendencích českého současného umění v uvedeném období. Je uzavřen seminární prací.
Získat přehled o společných zdrojích současného umění a architektury.
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Zápočet: V rámci semestru studenti vypracují několik seminárních prací. Zápočet je udělen na základě ústního pohovoru, zaměřeného na odevzdané seminární práce.
Doporučená literatura
  • Martel, R. Art Action 1958/1998. Quebec, 1998.
  • Matthew Barney. Matthew Barney, Sammlung Götz,. München, 2007.
  • Ruff, T. Nudes. New York, 2003.
  • Storr, R., Cooper, D., Loock, U. Raymond Pettibon. London, 2001.
  • Trescher, S. Kunst der Gegenwart. Köln, 2006.
  • Wall, J. Figures & Places. London New York, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní