Předmět: Textilní zbožíznalství 1

« Zpět
Název předmětu Textilní zbožíznalství 1
Kód předmětu KHT/TZ1
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Havlová Marie, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Úvod k předmětu 2. Přehled produkce vlákenných surovin a jejich spotřeba. Rozdělení vláken, identifikační metody, označení vláken ve výrobcích, globální vlastnosti, použití. 3. Přírodní vlákna rostlinného původu - jejich klasifikace, kvalita, obchod, identifikace, označení ve výrobcích použití a jejich údržba. 4. Přírodní vlákna živočišného původu - jejich klasifikace, kvalita, obchod, identifikace, označení ve výrobcích použití a jejich údržba. 5. Chemická vlákna - použití, identifikace a označení ve výrobcích, údržba textilního zboží z chemických vláken. 6. Syntetická vlákna - použití, identifikace a označení ve výrobcích, údržba textilního zboží ze syntetických vláken. 7. Anorganická vlákna - použití, identifikace, označení ve výrobcích, vlastnosti výrobků z anorganických vláken. 8. Ostatní umělá vlákna (bikomponentní vlákna, nanovlákna apod..). 9. Délkové textilie a názvosloví efektních přízí. 10. Typologie netkaných materiálů. 11. BIO versus ECO textilní surovina - získání, zpracování a označení ve výrobcích. 12. Závěrečná přednáška - zajímavosti, konzultace před zkouškou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Pozorování
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na obchod s textilními vlákny (charakter pohybu cen na tuzemském a světovém trhu, vláknařské bursy), na identifikaci textilních vláken v polotovarech a hotových výrobcích - tzn. identifikaci vláken ve směsích a v textilních výrobcích se vzhledovými úpravami. Dále se předmět zabývá správným označením vlákenné suroviny v textilním zboží (jsou vysvětleny zvyklosti v označování textilní suroviny v tuzemském a dováženém textilním zboží a aktuální požadavky na označování textilních vláken). Předmět vysvětluje vztah mezi vlákenným složením textilního zboží, jeho vlastnostmi a údržbou. Zabývá se také BIO a ECO textilními výrobky. Učí typologii délkových (jejich charakteristiku a názvosloví efektních přízí) a netkaných textilií.
Student v rámci předmětu pracuje s řadou vlastních (vyrobených KHT) a firemních vzorníků textilního zboží. Rozbory vlákenného složení textilního zboží provádí u hotových textilních výrobků (nepracuje se s vlákennou surovinou). Po absolvování tohoto předmětu student umí určovat vlákenné složení směsového textilního zboží (včetně zboží po barvení, s potiskem, nebo po vzhledové úpravě), rozlišovat délkové textilie v textilním zboží včetně efektních přízi. Student umí nazvoslovi netkaných textilií. Je schopen poznat BIO a ECO zboží, rozeznat VET na textilích výrobcich. Získané znalosti jsou nezbytné pro absolvování navazujících předmětů TZ2 a TZ3.
Předpoklady
Podmínka registrace: zkouška z předmětu "Textilní vlákna".
KMI/TVL

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Písemná zkouška

Zápočet: absolvovat všechna laboratorní cvičení z mikroskopické identifikaci vláken. Zkouška: písemná a ústní
Doporučená literatura
  • .. Textilní zbožíznalství 1.
  • .. Textilní zbožíznalství 2.
  • Staněk, J. Textilní zbožíznalství. Vlákenné suroviny, příze a nitě. TUL 2006. TUL, 2001.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní marketing (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní