Předmět: Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky

« Zpět
Název předmětu Úvod do lineární algebry a diskrétní matematiky
Kód předmětu KMA/ULA
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Cvrček Milan, PhDr. Ph.D.
 • Koucký Miroslav, doc. RNDr. CSc.
 • Kalousek Zdeněk, RNDr. CSc.
 • Jirsák Čeněk, Mgr.
Obsah předmětu
Lineární rovnice a maticová algebra, determinant. Lineární algebra (vektorový prostor, lineární kombinace, lineární nezávislost, vlastní čísla a vektory, lineární transformace, diagonalizace). Diskrétní matematika (základy logiky, teorie množin, kombinatoriky a teorie grafů). ----- Rozsah přímé výuky pro kombinované studium: přednášky: 12 hodin/semestr cvičení: 8 hodin/semestr konzultace: 5 hodin/semestr

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
 • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 110 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je úvodem do lineární algebry a diskrétní matematiky.
Teoretické znalosti a schopnost jejich aplikace.
Předpoklady
Znalosti středoškolské matematiky

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Aktivní účast na cvičeních, zápočet, znalosti odpovídající sylabu.
Doporučená literatura
 • BEČVÁŘ, J.:. Lineární algebra. Praha, 2000.
 • Bican, L. Lineární algebra a geometrie. Praha, Academia, 2000. ISBN 80-200-0843-8.
 • J. Matoušek, J. Nešetřil. Kapitoly z diskrétní matematiky. Karolinum, 2009. ISBN 80-246-0084-.
 • Jacob B. Linear Functions and Matrix Theory. New York, 1995. ISBN 978-0-387-94451-7.
 • Olšák Petr. Úvod do algebry, zejména lineární. Praha, 2007. ISBN 978-80-01-03775-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní