Předmět: Mezinárodní marketing

« Zpět
Název předmětu Mezinárodní marketing
Kód předmětu KMG/MZMG
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 4
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Dědková Jaroslava, doc. PhDr. Ing. Ph.D.
 • Ungerman Otakar, Ing. Ph.D.
 • Červová Lenka, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
1.Úvod, definice, vývoj názorů na zahraniční obchod 2.Důvody vstupu na zahraniční trhy 3.Nepřímé metody vstupu na zahraniční trhy 4.Přímé metody vstupu na zahraniční trhy 5.Analýza prostředí v cílové zemi 6.Mezinárodní marketingový výzkum 7.Tržní segmentace 8.Výběr země pro zahraniční činnost 9.Výrobkové strategie 10.Cenové strategie, způsoby placení 11.Zpracování objednávek a distribuce 12.Komunikace v mezinárodních aktivitách 13.Organizace firmy při zahraniční činnosti 14.Závěr, opakování, rezerva

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
 • Účast na výuce - 42 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
 • Příprava prezentace (referátu) - 10 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 20 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 20 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je pochopit postupy, které umožní firmě být úspěšnou na mezinárodních trzích
orientace v oblasti mezinárodního marektingu.
Předpoklady
Základní marketingové znalosti

Hodnoticí metody a kritéria
Písemná zkouška

Vyřešení samostatné práce na dané téma.
Doporučená literatura
 • Album, G., Strandskov, J. a kol.:. International Marketing and Export Management, Addison- Wesley 1994.
 • Ball, D., Mc Culloch, W.:. International Business, Mc Graw-Hill 1996.
 • Čichovský, L. Marketing zahraničního obchodu. Radix Praha, 1997. ISBN 80-86031-07-1.
 • Kulhavý, E.:. Mezinárodní marketing. BaBtext Praha, 1992. ISBN 80-90144-0-3.
 • Machková,H.:. Mezinárodní marketing. VŠE, Praha, 2003. ISBN 80-245-0496-0.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014K) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní