Předmět: Pracovní stáž v zahraničí

« Zpět
Název předmětu Pracovní stáž v zahraničí
Kód předmětu KMG/PST
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 12
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Demel Jaroslav, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Součástí pracovní stáže je aktivní účast studentů na řešení praktických pracovních problémů ve vybraném podniku spojených s jeho ekonomickou činností. Studenti se seznamují s reálným ekonomickými procesy v podniku. Jedním z přínosů pracovní stáže je odzkoušení studenta v reálném pracovním procesu a tím jeho příprava a ověření jeho schopností pro jeho případné pracovní uplatnění u daného podniku po dokončení studia.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace
  • Příprava na zápočet - 8 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je umožnit studentům seznámit se již během studia, tzn. pod statutem student, s hospodářskou realitou u firem v EU na různých pracovních pozicích odpovídajících studovanému oboru. Na závěr student vypracuje písemnou zprávu o vykonané činnosti v předepsaném rozsahu a struktuře.
Studenti získávají praktické zkušensoti a dovednosti přímo z pracovního procesu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Esej

Studenti jsou povinni vypracovat pracovní plán stáže. Studenti jsou povinni odevzdat zprávu z pracovní stáže.
Doporučená literatura
  • Opatření pro absolvování pracovní stáže v rámci programu LLP/ERASMUS.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Podniková ekonomika (2014) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Cestovní ruch (2016CR) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management služeb - Finanční a pojišťovací služby (2016FPS) Kategorie: Ekonomie 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Regionální studia (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Ekonomika a management mezinárodního obchodu (2013) Kategorie: Ekonomie 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Ekonomická fakulta Studijní plán (Verze): Manažerská informatika (2015) Kategorie: Ekonomie 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Zimní