Předmět: Struktura a vlastnosti textilních vláken

« Zpět
Název předmětu Struktura a vlastnosti textilních vláken
Kód předmětu KMI/D07
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Militký Jiří, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Individuální studium částí vybraných z těchto témat: Základní typy vláknotvorných polymerů a požadavky na jejich strukturu resp. vlastnosti s ohledem na zvláknitelnost, charakterizace polymerních řetězců. Molekulární a nadmolekulární struktura vláken, její vznik a modifikace v průběhu přípravy resp. použití vláken. Modely struktury vláken a metody zjišťování strukturních parametrů. Geometrické a povrchové vlastnosti vláken, mikrovlákna, povrchové úpravy vláken. Sorpční vlastnosti vláken, bobtnání, vlákenné superabsorbenty. Termické vlastnosti vláken, speciální vlákna se zvýšenou tepelnou odolností. Mechanické vlastnosti vláken, vlákna ze zlepšeným modulem a vysoce pevná vlákny. Hořlavost vláken a způsoby jejího omezování. Elektrické vlastnosti vláken, vodivá vlákna, vodivé polymery. Speciální vysoce funkční vlákna, antimikrobiální vlákna, vysoce funkční vlákna. Tření vláken, lubrikace. Fixace a stabilizace vláken. Základní typy vláken, struktura, vlastnosti a použití.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na tyto základní problémové okruhy: Základní typy vláknotvorných polymerů a požadavky na jejich strukturu resp. vlastnosti s ohledem na zvláknitelnost, charakterizace polymerních řetězců. Molekulární a nadmolekulární struktura vláken, její vznik a modifikace v průběhu přípravy resp. použití vláken. Modely struktury vláken a metody zjišťování strukturních parametrů. Geometrické a povrchové vlastnosti vláken, mikrovlákna, povrchové úpravy vláken. Sorpční vlastnosti vláken, bobtnání, vlákenné superabsorbenty. Termické vlastnosti vláken, speciální vlákna se zvýšenou tepelnou odolností. Mechanické vlastnosti vláken, vlákna ze zlepšeným modulem a vysoce pevná vlákny. Hořlavost vláken a způsoby jejího omezování. Elektrické vlastnosti vláken, vodivá vlákna, vodivé polymery. Speciální vysoce funkční vlákna, antimikrobiální vlákna, vysoce funkční vlákna. Tření vláken, lubrikace. Fixace a stabilizace vláken. Základní typy vláken, struktura, vlastnosti a použití.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

písemná práce ústní zkouška
Doporučená literatura
  • Hearle J.W.S. High performance fibres. Woodhead Publl. Cambridge, 2001.
  • LIZÁK, P., MILITKÝ, J. Technické textilie, Ružomberok 2002, 347 str.. ISBN 80-968674-0-7.
  • Militký J. Modified PES Fibres. Elsevier, 1991.
  • Militký, J. Textilní vlákna klasická a speciální, skripta TUL. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2005. ISBN 807083644X.
  • Morton W.E., Hearle J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres, Heineman, London 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní