Předmět: Teorie zkušebních metod a zpracování laboratorních dat

« Zpět
Název předmětu Teorie zkušebních metod a zpracování laboratorních dat
Kód předmětu KMI/D08
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 2
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Militký Jiří, prof. Ing. CSc.
Obsah předmětu
Individuální studium tematicky zaměřené k dizertační práci

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na tyto základní problémové okruhy: Metrologické principy hodnocení vláken, přízí a plošných textilií. Modely šíření chyb, nepřímá měření, nejistoty a analýzy jednorozměrných výběrů. Kalibrace a její základní modely, specielní regresní postupy. Porovnání dvou a více přístrojů, Analýza rozptylu. Hodnocení omaku a vzhledu, zpracování ordinálních a nominálních dat. Využití obrazové analýzy v textilní metrologii. Vlákenné směsi, vícerozměrná data. Zkušební metody a statistické postupy při hodnocení kvality vláken přízí a plošných textilií.
Znalost probírané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

písemná práce ústní zkouška
Doporučená literatura
  • LIZÁK, P., MILITKÝ, J. Technické textilie, Ružomberok 2002, 347 str.. ISBN 80-968674-0-7.
  • Meloun M., Militký J. Statistická analýza experimentálních dat. Praha : Academia, 2004. ISBN 80-200-1254-0.
  • Meloun, M.-Militký, J. Kompendium statistického zpracování dat. Academia, Praha, 2002.
  • Militký J. Statistical metods of Hand Prediction. Chapter 11 of Book: The Effect of Mechanical and Physical Properties on Fabric Hand. Woodhead Publishing, 2005.
  • Morton W.E., Hearle J.W.S. Physical Properties of Textile Fibres, Heineman, London 1993.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní