Předmět: Projektování textilií

« Zpět
Název předmětu Projektování textilií
Kód předmětu KMI/D20
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Křemenáková Dana, doc. Dr. Ing.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. - 2. Strukturní parametry délkových textilií vyrobených z nekonečných a staplových vláken. 3.- 4. Šroubovicový model uspořádání vláken a jeho uplatnění v textilních strukturách, radiální a efektivní zaplnění, orientace vláken. 5. - 6. Geometrické a mechanické vlastnosti délkových textilií a jejich změny při výrobě plošných textilií. 7. - 8. Projektování vlastností délkových a plošných textilií s ohledem na surovinu, technologii a účel použití. 9. - 10. Projektování vlastností textilií se zabudovanými speciálními vlákny (např. optická, elektrovodivá). 11. - 12. Speciální metody analýzy vnitřní a povrchové struktury délkových a plošných textilií. 13. - 14. Modelování vlastností textilií v linii "vlákno - příze - plošná textilie" a jejich optimalizace.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Samostatná práce studentů (studium textů, literatury, problémové úkoly,výzkum, pisemná práce), Samostatná výzkumná činnost studenta
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Strukturní parametry délkových textilií vyrobených z nekonečných a staplových vláken. Šroubovicový model uspořádání vláken a jeho uplatnění v textilních strukturách, radiální a efektivní zaplnění, orientace vláken. Geometrické a mechanické vlastnosti délkových textilií a jejich změny při výrobě plošných textilií. Projektování vlastností délkových a plošných textilií s ohledem na surovinu, technologii a účel použití. Projektování vlastností textilií se zabudovanými speciálními vlákny (např. optická, elektrovodivá). Speciální metody analýzy vnitřní a povrchové struktury délkových a plošných textilií. Modelování vlastností textilií v linii "vlákno - příze - plošná textilie" a jejich optimalizace.
Znalosti z oblasti projektování v linii vlákno - příze - plošná textilie, tvorba modelů, optimalizace vlastností textilních struktur
Předpoklady
Znalosti odpovídající magisterskému vzdělání se zaměřením na oblast textilního materiálového inženýrství a textilní technologie.

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná práce

Písemná práce Zkouška: ústní Znalosti odpovídající magisterské úrovni studia.
Doporučená literatura
 • BEHERA, B.K., HARI, P.K. Woven textile structure. Theory and applications. Woodhead Publishing Limited and CRC Press LLC, 2010.
 • KŘEMENÁKOVÁ, D., MERTOVÁ, I., KOLČAVOVÁ SIRKOVÁ, B. Computer aided textile design 'LibTex'. Indian Journal of Fiber & Textile Research, Vol. 33, December 2008.
 • Křemenáková D., Militký J. and Ibrahim S. Cotton yarn and fabric production: current and future trends, Chap. 12, in the book "Cotton technology for 21 st century" (P. Wakelyn Ed. ), ICAC Book, 43 str..
 • Křemenáková, D., Militký, J. Comparisson of cotton yarn strength prediction Method, chap. 10,pp.103-115. Textiles for sustainable developments. NOVA science publishers. ISBN 1600215599 : 9781.
 • KŘEMENÁKOVÁ, D., MISHRA, R., MILITKÝ, J., ŠESTÁK, J. Selected Topics of Textile and Material Science. Published by Publishing House of WBU. Pilsen, Czech Republic, 2011. ISBN 978-80-261-0062-1.
 • Lord, P., R. Handbook of yarn production. Technology, science and economics. The Textile Institute.. Publishing Limited Cambridge England, 2003.
 • LORD, P., R. Spinning. Woodhead publishing Limited Cambridge. England, 2004. ISBN 9781855739772.
 • Morton W.E., Hearle, J.W.S. Prediction of Statistical Strengths of Twisted Fiber Structures. J. Mater. Sci. 28, 6107. 1993.
 • Pan N. Analysis of woven fabric strengths: Prediction of fabric strength under uniaxial and biaxial extensions, Composites Science and Technology 56, 1996, 311-327..
 • PAN, N. Development of a Constitutive Theory for Short - fiber Yarns. PART IV. The Mechanics of Blended Fibrous Structures. Text. Res. J.. 1995.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní