Předmět: Textilní chemie

« Zpět
Název předmětu Textilní chemie
Kód předmětu KMI/D24
Organizační forma výuky Přednáška
Úroveň předmětu Doktorský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština, Angličtina
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Wiener Jakub, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Samostatná příprava a konzultace podle předem dohodnutého individuálního plánu určeného přednášejícím, pravidelné přednášky se nekonají. Individuální studium částí vybraných z těchto témat: Chemie přírodních a syntetických polymerů. Možnosti modifikace polymerů. Úpravy povrchů vláken např. pomocí enzymů a plazmatu. Chemie barviv a pigmentů. Vazby mezi polymery a barvivy. Teorie barvení a potiskování textilií. Zátěrové technologie. Povrchové úpravy vláken. Chemie tenzidů a detergentů. Chování tenzidů ve vodných roztocích. Nové přístupy a technologické inovace v textilní chemii.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Chemie přírodních a syntetických polymerů. Možnosti modifikace polymerů. Úpravy povrchů vláken např. pomocí enzymů a plazmatu. Chemie barviv a pigmentů. Vazby mezi polymery a barvivy. Teorie barvení a potiskování textilií. Zátěrové technologie. Chemie tenzidů a detergentů. Chování tenzidů ve vodných roztocích. Nové přístupy a technologické inovace v textilní chemii.
Znalost probírané látky tohoto předmětu
Předpoklady
Znalost základů chemie

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

písemná práce ústní zkouška
Doporučená literatura
  • KRYŠTŮFEK, J., WIENER, J. Barvení textilií I. skriptum TU, Liberec, 2008. ISBN 9788073723286.
  • Kryštůfek, J., Wiener, J., Machaňová, D. Barvení textilií II. TU Liberec, 2011. ISBN 978-80-7372-796-3.
  • Peters, R. H. Textile chemistry. Amsterdam, 1975.
  • SHINHOO, R. Plasma textile technologies for textiles. Cambridge, 2007. ISBN 9781845692575.
  • SCHINDLER, W. D., HAUSER, P. J. Chemical finishing of textiles. Woodhead Publishing in textiles, 2004. ISBN 1 85573 905 4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technika a materiálové inženýrství (2014) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textile Technics and Materials Engineering (ANG) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní materiálové inženýrství (1) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní