Předmět: Zušlechťování textilií

« Zpět
Název předmětu Zušlechťování textilií
Kód předmětu KMI/ZUT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 6
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čandová Jana, Ing.
  • Viková Martina, doc. Ing. Ph.D.
  • Vik Michal, prof. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. Základní pojmy. Délka lázně. Sytost barvení. Mokrý přívažek. Základní charakteristika vláken PES, PAD, PAN, POP, vlny a bavlny. 2. Barvení lázňové, klocovací, textilní tisk. Specifikace tříd barviv pro barvení nejdůležitějších textilních vláken. 3. Egalita. Vliv teplotních diferencí na egalitu. Vliv nehomogenit textilního substrátu na egalitu. Proudění lázně a egalizace. Egalizační TPP. 4. Stálosti vybarvení a jejich hodnocení. 5. Základní vlastnosti tenzidů. Kritická micelární koncentrace. Ionogenita. Hodnota HLB. Bod zákalu. 6. Spektrofotometrické stanovení koncentrace barviva ve vlákně. Zákon Lambert-Beerův. 7. Hodnocení difúze barviva do vlákna, výpočet difúzních koeficientů. 8. Objektivní měření barevné diference metodou CIE. Odstín, sytost, jas. Trojúhelník barviv. 9. Smáčení, praní. Základní rovnice pracího děje. Prací stroje. 10. Předúprava, bělení. Opticky zjasňující přípravky. Zušlechťování směsí PES/ba a PES/vlna. 11. Přímá, reaktivní a kypová barviva. Polokontinuální a kontinuální postupy barvení. 12. Fuláry, mikronános, spray. Tlaková barvicí zařízení. Jet. Overflow. 13. Základní principy potiskování textilií, rozdělení tiskařských technik a jejich porovnání. 14. Složení a vlastnosti tiskacích past. 15. Potiskování bavlny, vlny a syntetických vláken. 16. Strojní zařízení pro potiskování textilií. 17. Přenosový tisk. Tisk koberců. Vločkový tisk. 18. Sušení a fixace textilií. Teorie sušení. Strojní zařízení. 19. Finální úpravy : nemačkavá, nešpinivá, nežehlivá. 20. Finální úpravy : vodoodpudivá, nehořlavá, oleofobní. Laboratorní cvičení: 1. Předúprava textilií. Odšlichtování, vyvářka a bělení bavlny 2. Barvení textilií. Substantivní barviva 3. Barvení textilií. a) Barvení polyamidu b) Blokování a kombinovatelnost kationtových barviv 4. Potiskování textilií. Tisk přímý, kupírování tiskacích past, bílý lept a bílá chemická rezerva 6. Finální úpravy textilií a) Nehořlavá úprava b) Úpravy omaku c) Hydrofobní úprava

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Laboratorní praktika
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 70 hodin za semestr
Výstupy z učení
V předmětu se studenti seznámí s procesy barvení, potiskování a finálních úprav textilií. Důraz je kladen na teorii jednotlivých procesů a seznámení se se základy technologických aplikací.
Znalost probrané látky tohoto předmětu - teoreticky i prakticky.
Předpoklady
Základní znalosti z chemie.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška

Zápočet: Absolvování všech laboratorních cvičení. Vypracování a obhájení laboratorních protokolů. Absolvování testu znalostí nad stanovenou hranici počtu bodů. Zkouška: skládá se z písemné a ústní části.
Doporučená literatura
  • DEMBICKÝ,J.- KRYŠTŮFEK,J.- MACHAŇOVÁ,D.- ODVÁRKA,J.- PRÁŠIL,M.- WIENER,J. Zušlechťování textilií. TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-321-7.
  • HLADÍK,V. a kol. Textilní barvířství. Praha, 1982.
  • KRYŠTŮFEK,J.- WIENER,J. Barvení textilií I. TU Liberec, 2008. ISBN 978-80-7372-328-6.
  • PASTRNEK,R.- VLACH,P. Finální úpravy textilií. TU Liberec, 2002.
  • RŮŽIČKA,J.- VÝPRACHTICKÝ,J.- PAJGRT,O.- HÁC,V.- ČÁP,J.- JANÁK,P. Technologie předúprav, finálních a speciálních úprav textilních materiálů. VŠCHT Pardubice, 1985.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní