Předmět: Profesionální angličtina 1

« Zpět
Název předmětu Profesionální angličtina 1
Kód předmětu KNK/PA1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škaloud Miroslav, prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
  • Hanson IV Henry William Andrew, Dipl. arch.
Obsah předmětu
Systém vysokoškolského vzdělání architekta na britských univerzitách: university, university college, faculty, school a department Graduate study a post-graduate study Mathematics a geometry, termíny potřebné pro architekta

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Seznámení studentů s anglickými odbornými termíny a frázemi potřebnými pro jejich dostatečnou pasivní a aktivní znalost profesionální angličitiny v hlavních oblastech činnosti architekta. Systém vysokoškolského vzdělání architekta na britských univerzitách: university, university college, faculty, school a department Graduate study a post-graduate study Mathematics a geometry, termíny potřebné pro architekta
Odborné anglické termíny v pblasti matematiky a geometrie
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Dostatečná znalost základní angličtiny v rozsahu středoškolského studia Pravidelná účast na výuce Úspěšné složení závěrečného zápočtu
Doporučená literatura
  • Lecture notes made by students during lectures.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní