Předmět: Profesionální angličtina 2

« Zpět
Název předmětu Profesionální angličtina 2
Kód předmětu KNK/PA2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Škaloud Miroslav, prof. Ing. DrSc., dr. h. c.
  • Hanson IV Henry William Andrew, Dipl. arch.
Obsah předmětu
Konstrukční systémy Průřezy konstrukčního systému Vnitřní síly a napětí Posouzení a návrh konstrukcí

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming)
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Pokračování seznámování studentů s anglickými odbornými termíny a frázemi potřebnými pro jejich dostatečnou pasivní a aktivní znalost profesionální angličitiny v hlavních oblastech činnosti architekta.
Odborné anglické termíny v oblasti konstrukčních systémů a jejich výpočtu
Předpoklady
Nespecifikováno

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Úspěšné složení zápočtu z Professional English 1 Pravidelná účast na výuce Úspěšné složení závěrečného zápočtu předmětu
Doporučená literatura
  • Lecture notes made by students during lectures.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architektura (1) Kategorie: Architektura 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní