Předmět: Státní zkouška z pozemního stavitelství

« Zpět
Název předmětu Státní zkouška z pozemního stavitelství
Kód předmětu KPS/SZ
Organizační forma výuky bez kontaktní výuky
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 0
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Burgetová Eva, doc. Ing. CSc.
  • Šmakal Petr, Ing.
  • Peterka Jaroslav, Ing. CSc.
  • Košťálová Jana, Ing. Ph.D.
  • Červenka Jan, Ing.
  • Sýkora Ivan, Ing.
Obsah předmětu
Zkouška vychází zejména z tematických okruhů, které jsou náplní přednášek v předmětech UM, SF 1,2, ST 1-5 a TZB 1-3 (viz příslušné anotace a sylaby předmětů). Student má během zkoušky za úkol vyřešit několik jednoduchých zadání z oboru pozemního stavitelství a svá řešení argumentací obhájit. Rozprava nad řešenými úlohami je doplněná dalšími odbornými dotazy členů zkušební komise. Důraz je kladen zejména na věcnou správnost řešení a na dosaženou úroveň technického myšlení studenta.

Studijní aktivity a metody výuky
Prezentace a obhajoba písemné práce
  • Příprava na zkoušku - 1 hodina za semestr
Výstupy z učení
Státní zkouška z pozemního stavitelství má za úkol prověřit rozsah a kvalitu znalostí studentů v daném oboru. Student musí zejména prokázat celkový přehled o této značně komplexní problematice. Nutnou podmínkou pro její zvládnutí je orientace ve výchozích disciplínách: stavební mechanice, stavební fyzice a nauce o materiálech.
Po absolvování SZ by měl být studen schopen samostatně posuzovat věcnou správnost technických řešení staveb a orientovat se v souvisejících technických disciplínách.
Předpoklady
Žádné
KPS/STAV3 a zároveň KPS/TZB2 a zároveň KPS/TZB3 a zároveň KPS/SF1 a zároveň KPS/SF2

Hodnoticí metody a kritéria
Ústní zkouška, Písemná zkouška

Zkouška vychází zejména z tematických okruhů, které jsou náplní přednášek v předmětech UM, SF 1,2, ST 1-5 a TZB 1-3 (viz příslušné anotace a sylaby předmětů). Student má během zkoušky za úkol vyřešit několik jednoduchých zadání z oboru pozemního stavitelství a svá řešení argumentací obhájit. Rozprava nad řešenými úlohami je doplněná dalšími odbornými dotazy členů zkušební komise. Důraz je kladen zejména na věcnou správnost řešení a na dosaženou úroveň technického myšlení studenta.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta umění a architektury Studijní plán (Verze): Architecture (ANG) Kategorie: Architektura - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -