Předmět: Úvod do mechaniky textilií

« Zpět
Název předmětu Úvod do mechaniky textilií
Kód předmětu KTT/UMT
Organizační forma výuky Přednáška + Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 5
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
 • Vyšanská Monika, Ing. Ph.D.
 • Čapek Lukáš, doc. Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Přednášky: 1. - 2.: přehled základních veličin mechaniky užívaných v předmětu 3. - 4.: přehled a popis základních testů a metodik pro zkoušení mechanických vlastností textilních útvarů 5. - 6.: chování multifilu při mechanickém namáhání 7. - 8.: chování staplové příze při mechanickém namáhání 9. - 10.: chování netkané textilie při mechanickém namáhání 11. - 12.: chování tkaniny při mechanickém namáhání 13. - 14.: chování pleteniny při mechanickém namáhání. Cvičení: Praktická cvičení korespondují s náplní přednášek. Výstupem každého cvičení je protokol.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Dialogické metody (diskuze, rozhovor, brainstorming), Laboratorní praktika
 • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
 • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
 • Projekt individuální - 20 hodin za semestr
 • Příprava na zkoušku - 40 hodin za semestr
Výstupy z učení
Předmět je zaměřen na základní popis chování struktury textilních útvarů během jejich mechanického namáhání. Nejprve je krátce uveden přehled základních veličin mechaniky, po němž následuje souhrn metodik a testů využívaných v textilních laboratořích. Další přednášky jsou věnovány postupně konkrétnímu rozboru strukturní mechaniky obecného multifilu, staplové příze, netkané textilie, tkaniny a pleteniny.
Studenti ovládají základy mechaniky aplikované na chování textilních útvarů.
Předpoklady
Základní znalosti matematiky, fyziky, mechaniky.

Hodnoticí metody a kritéria
Kombinovaná zkouška, Analýza výkonů studenta

Přímá výuka: Zápočet: 100%-ní účast na cvičeních. Vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška: Písemná a ústní. Nepřímá výuka: Zápočet: Vypracování a odevzdání všech protokolů. Zkouška: Písemná a ústní on-line.
Doporučená literatura
 • Burianová L. a kol. Mechanika. TU Liberec, 2010. ISBN 978-80-7372-629-4.
 • DOSTÁLOVÁ, M., KŘIVÁNKOVÁ, M. Základy textilní a oděvní výroby, skripta TU. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2004. ISBN 80 7083 831 0.
 • Hearle, J. W. S., Grosberg, P., Backer, S. Structural mechanics of fibers, yarn and fabrics. USA, 1969.
 • HU, J. Structure and mechanics of woven fabrics. Cambridge: Woodhead Publishing, 2004. ISBN 0-8493-2826-8.
 • KOĆÍ, V. Vazby pletenin. Praha: SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1980. ISBN 04-825-80.
 • Kolčavová Sirková, B., Mertová, I. Interní norma 22-201-01/01 Ohybová tuhost přízí. Liberec, 2004.
 • Kopal A. a kol. FYZIKA I.. Liberec: TUL, 2009. ISBN 978-80-7372-477-1.
 • Kovář, R. Struktura a vlastnosti plošných textilií. Liberec, 1998.
 • KRČMA, R. Teorie netkaných textilií. Liberec: Vysoká škola strojní a textilní v Liberci, 1986.
 • Krupicová, G. Interní norma 32-204-01/01 Stanovení příčné stlačitelnosti přízí. Liberec, 2009.
 • Kvasnica J. a kol. Mechanika. Praha: Academia, 2004.
 • Lukáš, D. Teorie netkaných textilií. Liberec, 2001.
 • Neckář, B. Příze - tvorba, struktura, vlastnosti. Praha, 1990.
 • Podešva, J. Základy mechaniky. Ostrava.
 • Rohlena, V. a kol. Bezvřetenové dopřádání. Praha, 1974.
 • SAVILLE, B. P. Physical testing of textiles. Bosa Roca, United States: Taylor & Francis Inc, 1999. ISBN 9780849305689.
 • Schwarz, P. (editor). Structure and mechanics of textile fibre assemblies. USA, 2008.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2016) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta textilní Studijní plán (Verze): Textilní technologie, materiály a nanomateriály (2012) Kategorie: Textilní výroba a oděvnictví 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní