Předmět: Basketbal

« Zpět
Název předmětu Basketbal
Kód předmětu KTV/BAS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvod do problematiky basketbalu (historie, pravidla a technika). 2. Přihrávka. 3. Průpravné hry na přihrávku. 4. Driblink. 5. Průpravné hry na driblink. 6. Střelba. 7. Průpravné hry na střelbu. 8. Doskakování. 9. Basketbalová herní cvičení. 10. Organizace turnaje v basketbalu. 11. Basketbal 3x3. 12. Streetball. 13. Basketbalové utkání. 14. Test.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na seznámení s historií, pravidly, technikou a hrou basketbalu.
Student získá odborné kompetence pro basketbal.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva z basketbalu.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní účast na výuce (80% docházka), test.
Doporučená literatura
  • JANÍK, Zdeněk, Tomáš PĚTIVLAS a Lucie DRÁSALOVÁ. Basketbal: nácvik herních činností jednotlivce.. Brno: Paido, 2003. ISBN 80-7315-055-7.
  • NYKODÝM, J. et. kol. Teorie a didaktika sportovních her.. Brno: Masarykova univerzita, 2006. ISBN 80-210-4042-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní