Předmět: Basketbal

« Zpět
Název předmětu Basketbal
Kód předmětu KTV/BAS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Uvolňování hráče bez míče, Chytání míče a zastavování s míčem 2. Uvolňování hráče s míčem na místě, 3. Driblink 4. Přihrávky 5. Střelba 6. Doskakování 7. Clonění 8. Postoj, pohyb, práce paží 9. Krytí hráče bez míče, krytí hráče s míčem na místě a v pohybu, krytí hráče po střelbě a stahování míčů 10. Blokování 12. Zónová obrana 13. Osobní obrana 14. Zápas

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena praktické zvládnutí basketbalu. Jedná se především o herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Podmínka registrace: absolvování předmětu SPH1.
Student získá odborné kompetence pro basketbal.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva z basketbalu.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

- docházka a aktivní účast na cvičeních (2 povolené absence)
Doporučená literatura
  • DOBRÝ, L., VELENSKÝ, E. Košíková (teorie a didaktika). Praha : SPN, 1997.
  • VELENSKÝ, M. Basketbal - základní program aplikace útočných a obranných činností.Praha: Svoboda, 1998..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní