Informace o studijním programu

« Zpět
Fakulta Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická (FP)
Studijní program Tělesná výchova a sport (B7401)
Studijní obor / Specializace Rekreologie (7401R003/0 - 20)
Stupeň získané kvalifikace Bakalářský
Forma studia Prezenční
Standardní doba studia 3 roky
Počet ECTS kreditů 180
Udělovaná kvalifikace Bakalář (0)
Přístup k dalšímu studiu Magisterský studijní program  
Způsob ukončení Státní závěrečná zkouška
Studijní a zkušební řád URL
Fakultní koordinátor
Bímová Daniela, Mgr. Ph.D.
E-mail: daniela.bimova@tul.cz
Telefon: +420 485 352 808
Fax: +420 485 352 332
Klíčové studijní výstupy Cílem studia oboru Rekreologie je připravit absolventy pro organizační, pedagogickou a řídící činnost u volnočasových neziskových organizací v oblasti tělesné výchovy a sportu a u podnikatelských subjektů v oblasti pohybové rekreace a sportu. Absolventi studia se mohou uplatnit i v mediální oblasti a v institucích státní správy a samosprávy.
Specifické požadavky pro přijetí Ukončené středoškolské vzdělání, maturita, stanovený studijní průměr na střední škole nebo úspěšné složení přijímací zkoušky
Specifická opatření pro uznávání předchozího vzdělání Uznání absolvovaných částí studia se řídí <a class="xg_stag_a_out" href="http://www.tul.cz/studenti/vnitrni-predpisy-tul_38" target="_blank" title="Studijní a zkušební řád">Studijním a zkušebním řádem TU v Liberci </a>(článek 26).
Kvalifikační požadavky a předpisy 180 ECTS kreditů ve skladbě předmětů předepsané studijním plánem, státní závěrečná zkouška, obhajoba bakalářské práce.
Profil programu Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Ve studijním programu se využívají soudobé poznatky a metody, obsahuje též v potřebném rozsahu teoretické poznatky.
Podmínky pokračování studia nespecifikováno
Profesní profily absolventů s příklady Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici zdravého životního stylu populace. Současně absolvent ovládá základní ekonomické principy, právní normy, management a marketing ve vztahu k pohybové rekreaci, je připraven pro práci při získávání finančních zdrojů k realizaci sportovně-tělocvičných aktivit. Absolvent je připraven pro navazující magisterské studium v oborech Rekreologie, Management tělesné výchovy a sportu nebo studium ekonomického charakteru (Podniková ekonomika).
Garant oboru / specializace Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Statut Doporučený ročník Doporučený semestr Kód předmětu Název předmětu (* Státnice) Vyučovací jazyk Počet ECTS kreditů Dostupnost předmětu
A Povinný 1 Zimní KBE/ANA1 Anatomie člověka 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTV/GYMN1 Gymnastika 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KTV/SHR1 Sportovní hry 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTV/ZKIN Základy kinantropologie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTV/REK1 Rekreologie 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KTV/HITK Historie tělesné kultury Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Zimní KGD/ZED Zpracování elektronických dokumentů Čeština 2  
A Povinný 1 Zimní KFL/FAE Filosofie a etika Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Zimní KNJ/NJ1ZS Německý jazyk - vyšší uroveň Čeština Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/GYMN2 Gymnastika 2 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KTV/REK2 Rekreologie 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/MVS Multimédia ve sportu Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KBE/ANA2 Anatomie člověka 2 Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/SPA1E Sportovní a pohybové aktivity 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/KPLP1 Kurz pobytu v letní přírodě 1 Čeština 2  
A Povinný 1 Letní KTV/KOP Kondiční programy Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 1 Letní KTV/ZBIE Základy biomechaniky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný 1 Letní KNJ/NJ1LS Německý jazyk - vyšší úroveň Čeština Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KTV/PLN1 Plavání 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KTV/DPR Didaktika pohybové rekreace Čeština 3  
A Povinný 2 Zimní KTV/ATLE1 Atletika 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KTV/SHR2 Sportovní hry 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KTV/ZACR Základy cestovního ruchu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KPP/PSOER Sociální psychologie a psychologie osobnosti Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KTV/FYZ Fyziologie člověka Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Zimní KTV/TAN1 Tance 1 Čeština 2  
A Povinný 2 Zimní KTV/KPZP Kurz pobytu v zimní přírodě Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KMG/MRM Marketing Čeština 5  
A Povinný 2 Letní KTV/MAN1 Management pro rekreology Čeština 4  
A Povinný 2 Letní KFL/SOC*R Úvod do sociologie Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KTV/HRVC Hry volného času Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KTV/ANTB Antropomotorika Čeština 4 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KPP/PRORE Prožitková pedagogika Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 2 Letní KTV/PLN2 Plavání 2 Čeština 2  
A Povinný 2 Letní KTV/ATLE2 Atletika 2 Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KTV/PASR1 Právní aspekty sportu a rekreace 1 Čeština 3  
A Povinný 3 Zimní KTV/ZDTV Zdravotní TV Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KTV/KOA Kurz outdoorových aktivit Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KTV/TRVP Teorie rekreace a výchovy v přírodě Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KTV/PPO První pomoc Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KTV/MEVE Metodologie výzkumu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Zimní KTV/APG Animační programy Čeština 2  
A Povinný 3 Zimní KTV/MAN2 Management pro rekreologii 2 Čeština 5  
A Povinný 3 Zimní KTV/OPR Odborná praxe Čeština 6  
A Povinný 3 Zimní KTV/PPA Psychologie pohybových aktivit Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KFL/SOK Sociální komunikace Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KPP/FUNE Fundraising neziskových organizací Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KTV/SPTE Teorie a didaktika sportovního tréninku Čeština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
A Povinný 3 Letní KBE/VYZ Výživa člověka Čeština 2  
A Povinný 3 Letní KTV/PASR2 Právní aspekty sportu a rekreace 2 Čeština 3  
A Povinný - - KTV/ORR Odborná rozprava: Rekreologie. Teorie rekreace a výchovy v přírodě. Anatomie, fyziologie člověka a tělesných cvičení. Historie tělesné kultury. Základy kinantropologie. Antropomotorika.  (*) Čeština 0 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/HOR Sportovní horolezectví Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/JOG Jóga Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/RSE1 Raketové sporty 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/RSE2 Raketové sporty 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - - KTV/SPA2E Sportovní a pohybové aktivity 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - - KRO/FJ2ZS Francouzský jazyk - nižší úroveň Čeština 2  
C Volitelný - - KRO/FJ2LS Francouzský jazyk - nižší úroveň Čeština 3  
B Povinně volitelný - Zimní KTV/KSB Kurs snowboardingu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/BRU Bruslení Čeština 2  
B Povinně volitelný - Zimní KTV/SOFT Softbal 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/BAS Basketbal Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/KPO Kondiční posilování Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/MPF1 Moderní pohybové formy 1 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Zimní KTV/KSA Kurz skialpinismu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KPE/ZP2*P Základy práva II Čeština 3  
C Volitelný - Zimní KRO/SJ2ZS Španělský jazyk - nižší úrověň Španělština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KIN/IN1 Informatika I Čeština 4  
C Volitelný - Zimní KSY/ST1*P Statistika I Čeština 5  
C Volitelný - Zimní KMG/MKO*P Marketingová komunikace Čeština 4  
C Volitelný - Zimní KMA/MA1-E Matematika I Čeština 5 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Zimní KNJ/NJ2ZS Německý jazyk - nižší úroveň Čeština Němčina 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/KCT Kurz cykloturistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/KVS Kurz vodních sportů Čeština 2  
B Povinně volitelný - Letní KTV/TAN2 Tance 2 Čeština 2  
B Povinně volitelný - Letní KTV/MPF2 Moderní pohybové formy 2 Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/VHT Kurz vysokohorské turistiky Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/VOK Vodácký kurz Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/MAS Sportovní masáž Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/VOL Volejbal Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
B Povinně volitelný - Letní KTV/REGE Regenerace ve sportu Čeština 2 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KIN/IN2 Informatika II Čeština 5  
C Volitelný - Letní KRO/SJ2LS Španělský jazyk - nižší úrověň Španělština 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KPE/ZP1*P Základy práva I Čeština 3  
C Volitelný - Letní KSY/ST2*P Statistika II Čeština 6  
C Volitelný - Letní KNJ/NJ2LS Německý jazyk - nižší úroveň Čeština Němčina 3 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
C Volitelný - Letní KMA/MA2-E Matematika II Čeština 7 Předmět je nabízen přijíždějícím studentům