Předmět: Bruslení

« Zpět
Název předmětu Bruslení
Kód předmětu KTV/BRU
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Magisterský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsah Přednášky: 1. Organizace a cíle výuky bruslení, význam, historický vývoj. Organizační pokyny, zásady bezpečnosti. 2. Základní pravidla ledního hokeje. Organizace krasobruslařských a rychlobruslařských soutěží žactva. 3. Zápočtový písemný test. Cvičení (: 1. Cvičení rovnováhy, jízda vpřed, zastavení, překládání vpřed. 2. Jízda vzad, překládání vzad, rychlobruslení. 3. Obraty a oblouky na bruslích, přeskakování překážek. 4. Základní krasobruslařské prvky. Pohybové hry na ledě. 5. Pohybové hry na ledě. 6. Základy hokeje 7. Modifikované krasobruslení 8. Rychlobruslařské prvky ( start, výjezd zatáček atp.). 9. Krasobruslařské prvky a jejich uplatnění v základním bruslení. 10. Praktický výstup

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška, Cvičení, Prezentace práce studentů
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je získat základní dovednosti z bruslení.
Student získá odborné kompetence pro řízení, vyučování bruslení, ledního hokeje a krasobruslení.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Test

Podmínky k udělení zápočtu: - písemný test z teorie a didaktiky bruslení, základů krasobruslení a z pravidel ledního hokeje - praktický test z bruslení (student projíždí dvakrát osmičku kolem buly, kdy při jízdě po kružnici musí konstantně překládat, po objetí první osmičky se ve vyznačeném prostoru mezi buly zastaví, následně v obráceném směru jede druhou osmičku v jízdě pozadu, kdy opět musí kontinuálně překládat a poté opět následuje zastavení - jiným typem než předtím, ve vyznačeném prostoru, poté si student vezme hokejku a jeden jednu osmičku libovolným směrem s hokejkou a vede při tom puk opět po kružnici a následně zastaví ve vyznačeném prostoru, puk musí být celou dobu pod kontrolou.
Doporučená literatura
  • DOBRÝ, L. (1988). Didaktika sportovních her. Praha : SPN, 1988.. &, &.
  • HAVRÁNKOVÁ, D. Veřejné bruslařské školy. Praha: ČÚV ČSTV..
  • HAVRÁNKOVÁ, D. (1985).Metodika, technika a organizace základního bruslení. Metodický dopis..
  • KOSTKA, V., BUKAČ, L., ŠAFAŘÍK, V. (1986).Lední hokej. Teorie a didaktika. Praha : SPN. Lední hokej. Teorie a didaktika. Praha : SPN 1986..
  • PAVLIŠ, Z., PERIČ, T. (1996). Abeceda hokejového bruslení. Praha: ČSLH, ISBN 80-900188-8-2..
  • PERIČ, T. Lední hokej - Trénink budoucích hvězd. Praha : Grada, 2002.. ISBN 80-247-0472-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní