Předmět: Kurz instruktorů lyžování

« Zpět
Název předmětu Kurz instruktorů lyžování
Kód předmětu KTV/KILZ
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Suchomel Aleš, doc. PaedDr. Ph.D.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení - témata kurzovní výuky: 1. Lyžařská technologie. Požadavky na nejvhodnější výstroj a současné trendy. Optimální výstroj a výzbroj, používané systémy a jejich porovnání. 2. Základy přípravy lyží a použití vosků podle druhů sněhu a klimatických podmínek. 3. Stručná charakteristika vývoje lyžařských škol sjíždění a zatáčení. 4. Všeobecná lyžařská průprava. Specializovaná lyžařská průprava - běh. 5. Technika a metodika běhu. Klasická technika - střídavý běh dvoudobý a soupažný běh jednodobý. Bruslení - oboustranné jednodobé, jednostranné, oboustranné dvoudobé, oboustranné střídavé. 6. Specializovaná průprava pro sjíždění a zatáčení. 7. Vlnovka, základní paralelní oblouk, carvingový oblouk, modifikované oblouky. 8. Lyžařský výcvik dětí a jeho zvláštnosti. Hry pro výuku lyžařských dovedností i vyplnění volného času na horských chatách během lyžařského výcviku. 9. Bezpečnost při lyžařském výcviku. Metodický pokyn k organizaci lyžařského výcviku žáků. 10. Obsah, příprava a průběh lyžařského zájezdu. 11. Bezpečnostní pravidla pro pohyb na sjezdových a běžeckých tratích.

Studijní aktivity a metody výuky
nespecifikováno
Výstupy z učení
Kurz je zaměřený metodicky s využitím získaných teoretických znalostí a praktických dovedností na sjezdových lyžích.

Předpoklady
nespecifikováno
KTV/KSSB

Hodnoticí metody a kritéria
nespecifikováno
Doporučená literatura
  • DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd.. Liberec: TUL, 2005. ISBN 80-7372-0181-3.
  • FOŘTEROVÁ, P. a CHRÁSTKOVÁ, M. Lyžování dětí, 1. vyd.. Praha: UK FTVS, 2020. ISBN 978-80-87647-56-1.
  • KUPROVÁ, K. a kol. Oblouky ve sjezdovém lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2021. ISBN 978-80-7994-566-3.
  • LEPKOVÁ, Z. a kol. Hry a cvičení na sněhu, 1. vyd.. Liberec: TUL, 2019. ISBN 978-80-7494-495-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní