Předmět: Kurz outdoorových aktivit

« Zpět
Název předmětu Kurz outdoorových aktivit
Kód předmětu KTV/KOA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 3
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Výuka je postavena na dvou třídenních výjezdech. Zaměření kurzu je orientováno na pobytu v přírodě v podzimní a zimní krajině. Charakter víkendů je putovní v oblasti hor, za využití rozličných možností transportu (chůze, běh, cyklistika, vodáctví, hybridní přesuny, chůze na sněžnicích, pohyb na lyžích různého typu). Veškeré podrobné informace (vybavení, lokace atd.) studenti získají na povinné informační schůzce, která předchází každému víkendu. Maximum pozornosti je věnováno prevenci, subjektivnímu a objektivnímu nebezpečí, základům meteorologii, vhodnému vybavení, orientaci, první pomoci. Přidaným prvkem je teorie realizace a organizace kurzu v horském prostředí. 1) Podzimní víkend Zaměření na: aktivní formy přesunu v krajině, pravidla pohybu v přírodě, výstroj a výzbroj do přírody, základy orientace, plánování túry, práce s mapou a buzolou, GPS navigace, základy meteorologie, mobilní aplikace a jejich využití při práci v terénu (první pomoc, Horská služba, navigace, trackery, počasí) přespání ve volné přírodě, nouzové přístřešky, vaření a základní tábornické dovednosti, nouzový transport zraněného, noční pochod. 2) Zimní víkend Zaměření na: aktivní formy přesunu v zimní krajině, pravidla pohybu v zimní krajině, využití znalostí z podzimního víkendu, výstroj a výzbroj do zimní přírody, zimní bivakování, možnosti vaření, základní lavinová prevence, práce s lavinovým vyhledávačem, sondování, vyproštění zraněného.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
Výstupy z učení
Zaměření kurzu je orientováno na pobyt v přírodě v podzimní a zimní krajině. Výuka je zaměřena na aktivní formy pohybu v přírodě, prevenci subjektivních a objektivních rizik, techniky přežití, meteorologii, první pomoc, orientaci v přírodě, lanové aktivity, bivakování, cyklistiku, vodácké aktivity atd. Cílem předmětu je na základě praktické realizace seznámit studenty se zásadami pobytu v přírodě. Kurzovní výuka je rozdělena na 2 části podzimní a zimní (vždy pátek až neděle). Kurz má putovní charakter v oblasti horského prostředí.
Student získá odpovídající informace a kompetence v oblastech: -Bezpečný pohyb ve přírodě a jeho vhodná volba. -Tábornické dovednosti nezbytné pro dlouhodobý pobyt v přírodě. -Osvojení plánování tras s ohledem na skupinu. -Vyhodnocení subjektivního a objektivního nebezpečí. -Orientace v terénu. -Čtení map. -Volba správného materiálního vybavení.
Předpoklady
Zájem o problematiku. Dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu. Schopnost přesunů v krajině (chůze, běh, cyklistika, vodáctví, hybridní přesuny, chůze na sněžnicích, jízda na lyžích různého typu) a překonávání přírodních překážek (brodění, lezení). Využívání tábornických dovedností (nocleh, vaření, stavění přístřešku).Propojenost s předmětem KTV/TRVP.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Základní požadavky: Absolvování kurzu v celém rozsahu. Zájem o problematiku pobytu v přírodě. Dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu. Související požadavky: Chůze po dobu 4 hod. s 15 kg zátěží v průměrném tempu 4 km/hod. Běh na 10 km s průměrnou rychlostí 6 min/km. Jízda na kole po dobu 4 hod. s průměrnou rychlostí 15 km/hod. Jízda na kanoi s dovedností kormidlovat podobu 8 hod. Chůze na sněžnicích po dobu 3 hod. s průměrnou rychlostí 3 km/hod. Jízda na běžeckých lyžích po dobu 3 hod. s průměrnou rychlostí 8 km/hod. Chůze na skialpinistických lyžích po dobu 4 hod. s průměrnou rychlostí 4 km/hod. Lanové aktivity (lezení, slaňování, lanové překážky). Orientační aktivity (běh, navigace v terénu). Bivakování ve volné přírodě. Otužování (ponoření v řece). Odevzdání praktického požadavku je možné požadovat multimediální formou (video, prezentace apod.).
Doporučená literatura
  • ČHS.
  • HO Větrník.
  • Horská medicína.
  • Lezec.cz.
  • BOŠTÍKOVÁ, S. Vysokohorská turistika. 1. vyd. Praha : Grada 2004..
  • NEUMAN, J. Turistika a sporty v přírodě. Praha : Portál, 2000. ISBN 80-7178-391-9. &, &.
  • SCHUBERT, P. Bezpečnost a riziko na skále a ledu. Praha: freytag & berndt, 1997. 271 s. ISBN 80-85 822-27 X.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 3 Doporučený ročník:3, Doporučený semestr: Zimní