Předmět: Kurz outdoorových aktivit

« Zpět
Název předmětu Kurz outdoorových aktivit
Kód předmětu KTV/KODA
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 3
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
  • Kosek Petr, Ing. Ph.D.
Obsah předmětu
Výuka je realizována formou dvou víkendových pobytů (vždy pátek až neděle). 1. víkend Zaměření na: aktivní formy přesunu v krajině, pravidla pohybu v přírodě, výstroj a výzbroj do přírody, základy orientace, plánování túry, práce s mapou a buzolou, GPS navigace, základy meteorologie, mobilní aplikace a jejich využití při práci v terénu (první pomoc, Horská služba, navigace, trackery, počasí) přespání ve volné přírodě (výběr vhodného místa, správné techniky pro noc v teple), lezení, slaňování, jízda na kole a kánoi, jízda na koloběžkách, nouzové přístřešky, minimalizace impaktu na životní prostředí - seznámení s principy LNT (Leave No Trace). 2. víkend Zaměření na: putovní charakter akce, aktivní formy přesunu v krajině, pravidla pohybu v krajině, využití znalostí z 1. víkendu, výstroj a výzbroj do přírody, bivakování, získávání nezávadné vody, vyproštění zraněného, nouzový transport zraněného, vaření a základní tábornické dovednosti, noční pochod.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 85 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zaměření kurzu je orientováno na pobyt v přírodě v podzimní krajině. Charakter je putovní v oblasti hor, za využití rozličných možností transportu (chůze, běh, cyklistika, vodáctví, hybridní přesuny apod.).
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
Absolvování Letního a zimního sportovního kurzu
KTV/LSK a zároveň KTV/ZSK

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Aktivní absolvování kurzu v celém rozsahu.
Doporučená literatura
  • BOŠTÍKOVÁ, S. Vysokohorská turistika. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-0696-2.
  • KOSEK, P. Nalehko - Jak si užít i stovky kilometrů dlouhý trek. Brno: XYZ, 2019. ISBN 978-80-7597-528-7.
  • KUPROVÁ, K. Pohyb v zimním prostředí - skitouring, sněžnice. Liberec: Technická univerzita v Liberci., 2014. ISBN 978-80-7494-120-7.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr