Předmět: Kurz pobytu v letní přírodě 1

« Zpět
Název předmětu Kurz pobytu v letní přírodě 1
Kód předmětu KTV/KPLP1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je zaměřen na aktivity, které úzce souvisí s cílovým zaměřením studenta. Obsahem kurzu jsou teoretické přednášky a prezentace, důraz je však kladen na aktivní praktické zapojení studentů do všech jednotlivých aktivit. Přednášky: 1. Cyklistika - technologie, technika jízdy, bezpečnost jízdy na silnici. 2. Výstroj a výzbroj pro outdoorové činnosti. 3. Pobyt v přírodě, organizace akce. 4. Orientace. 5. Multimediální výstupy. Praktická cvičení : 1. Cyklistika. 2. Lanové aktivity (slanění, lanové překážky). 3. Základy vodních sportů (jízda na kanoi, wekeboarding, paddelboarding). 4. Orientační běh. 5. Netradiční hry. 6. In-line bruslení. 7. Paddelboarding. 8. Závod v triatlonu. 9. Multimediální výstupy.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Aktivizující metody (simulační, situační, inscenační metody, dramatizace, hraní rolí, manažerská hra), Cvičení
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s možnostmi a zásadami pohybových aktivit v přírodě. Výuka je zaměřena na aktivní formy pohybu a pobytu v přírodě, sportovní aktivity, prevenci subjektivních a objektivních rizik, první pomoc, orientaci v přírodě atd. Součástí kurzu jsou i společenské a poznávací aktivity.
Studenti získají nabídku atraktivních aktivit pří kterých mohou prohlubovat své dovednosti, odbornost a pracovat na rozvoji osobnosti. Informace a kompetence v oblastech: - Bezpečný pohyb ve přírodě a jeho vhodná volba. - Osvojení plánování tras s ohledem na skupinu. - Vyhodnocení subjektivního a objektivního nebezpečí. - Orientace v terénu. - Čtení map. - Volba správného materiálního vybavení.
Předpoklady
Zájem o problematiku. Dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu. Schopnost přesunů v krajině (chůze, běh, cyklistika, vodáctví, hybridní přesuny). Aktivní zapojení do sportovních, společenských a dalších aktivit.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Základní požadavky: Absolvování celého kurzu a všech jeho částí. Aktivní účast. Splnění požadavků orientačního běhu (závod). Splnění požadavků triatlonového závodu. Absolvování cyklovýletu o délce min. 50 km. Odevzdání multimediálních výstupů. Dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu Související požadavky: Chůze po dobu 4 hod. s 15 kg zátěží v průměrném tempu 4 km/hod. Běh na 10 km s průměrnou rychlostí 6 min/km. Jízda na kole po dobu 4 hod. s průměrnou rychlostí 15 km/hod. Jízda na kanoi s dovedností kormidlovat podobu 8 hod. Bezpeční jízda na In-line bruslích. Bivakování ve volné přírodě.
Doporučená literatura
  • NEUMANN, J. aj. Turistika a sporty v přírodě. 1. vydání. Praha : Portál, 2000. ISBN-80-7178-391-9..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní