Předmět: Kurz pobytu v zimní přírodě

« Zpět
Název předmětu Kurz pobytu v zimní přírodě
Kód předmětu KTV/KPZP
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kupr Jaroslav, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Kurz je zaměřen na osvojení praktických dovedností a teoretických znalostí nutných pro realizaci programu v zimním prostředí. Kurz probíhá v horském prostření pobytovou formou. Z praktických dovedností jde o: Běžecké lyžování (klasická technika, bruslařská technika). Sjezdový výcvik (sjezdové lyže). Základy skitouringu. Chůze na sněžnicích. Hry na sněhu. Tvorba multimediálního výstupu. Z teoretických znalostí se jedná o: Mazání a servis lyží. Lavinová problematika. Hry na sněhu. Orientace v terénu. Plánování tras. Bezpečnostní hledisko (subjektivní, objektivní). Volba výzbroje a výstroje. V případě nenadálých okolností (COVID-19 apod.) je možné realizovat kurz dojížděcí formou.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 56 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Kurz je zaměřen na aktivity v zimní přírodě. Součástí kurzu jsou teoretické přednášky, ale důraz je kladen na praktické dovednosti v oblastech běžeckého lyžování, sjezdového lyžování, skitouringu a chůze na sněžnicích. V rámci kurzu je zohledněna i problematika her na sněhu. Kurz není určen pro lyžařské začátečníky.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru. Student získá odpovídající informace a kompetence v oblastech: - Bezpečný pohyb v zimní přírodě přírodě. - Osvojení plánování tras s ohledem na skupinu. - Vyhodnocení subjektivního a objektivního nebezpečí. - Orientace v terénu. - Volba správného materiálního vybavení.
Předpoklady
Předpokladem je zájem o problematiku, aktivní přístup a dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu Schopnost přesunů v krajině (chůze, běh, hybridní přesuny, chůze na sněžnicích, jízda na lyžích různého typu). Student kontrolovaně, plynule a bezpečně sjede sjezdovku červené obtížnosti na sjezdových lyžích.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Základní požadavky: Aktivní absolvování celého kurzu a všech jeho částí (běžky, sjezd apod.). Zájem o problematiku pobytu v přírodě. Dostatečná fyzická a psychická odolnost umožňující absolvovat program kurzu. Student kontrolovaně, plynule a bezpečně sjede sjezdovku červené obtížnosti na sjezdových lyžích. Odevzdání multimediálního výstupu. Závěrečný test. Související požadavky: Chůze na sněžnicích po dobu 3 hod. s průměrnou rychlostí 3 km/hod. Jízda na běžeckých lyžích po dobu 3 hod. s průměrnou rychlostí 8 km/hod. Chůze na skialpinistických lyžích po dobu 4 hod. s průměrnou rychlostí 4 km/hod. Zvládnutí stanovených požadavků na sjezdové lyžování. Student kontrolovaně, plynule a bezpečně sjede sjezdovku červené obtížnosti.
Doporučená literatura
  • BINTER, L. a kol. Snowboarding. Praha : Grada Publishing, 1999..
  • DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3. DYGRÍN, J. aj. Lyžování. 1. vyd. Liberec: TUL, 2005. 103 s. ISBN 80-7372-0181-3..
  • FRISCHENSCHLAGER, E. (2001). Snowbording za 3 dny. České Budějovice: Koop..
  • GNAD, T. a kol. Kapitoly z lyžování. Praha: Karolinum, 2001.. ISBN 80-246-0241-5.
  • LOUKA, O. Snowboarding. Asociace českého snowboardingu a Univerzita J. E. Purkyně Ústí nad Labem..
  • PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola kročné techniky. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1997. PŘÍBRAMSKÝ, M. a kol. Česká škola kročné techniky. Sjíždění a zatáčení na lyžích. Praha: Svaz lyžařů ČR, 1997.. 1997.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní