Předmět: Moderní pohybové formy 1

« Zpět
Název předmětu Moderní pohybové formy 1
Kód předmětu KTV/MPF1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
 • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Úvodní hodina, seznámení s požadavky. Cvičení nízkého aerobiku - terminologie a praktické provedení. 2. Cvičení vysokého aerobiku - terminologie a praktické provedení. Stavba lekce aerobiku. 3. Závěsné systémy - TRX. 4. Zumba, fitdance. 5. Závěsné systémy - fly yoga. 6. BOSU, overball 7. Závěsné systémy - bungee workout. 8. Poweryoga 9. Závěsné systémy - aerial hoop 10. Kruhový trénink 11. Boxfit, taebo, kickboxaerobik 12. HIIT, tabata, intervalový trénink 13. Jumping 14. Funkční trénink

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
 • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
 • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
 • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
 • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na praktické možnosti využití moderních pohybových forem v kondiční přípravě dětí a mládeže. Výuka je zaměřena na praktické dovednosti i teoretické vědomosti, které se týkají stavby hodiny, výběru hudby, cvičebního názvosloví atd. Každá hodina je zaměřena na jinou formu cvičení - aerobik, step aerobik, dance aerobik, zumba, kickbox aerobik, spinning atd.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Zápočtové požadavky: 80% aktivní účast na cvičeních, praktický výstup (vedení rozcvičky s využitím MPF). Seminární práce.
Doporučená literatura
 • ALTER, M. J. Strečink. Praha : Grada, 1998.
 • BLAHUŠOVÁ, E. Welness. Praha : Olympia, 1995.
 • COOPER, C. H. Aerobní cvičení. Praha : SPN, 1987.
 • ČECHOVSKÁ, I., MILEROVÁ, H., NOVOTNÁ, V. Aquafitness. Praha : Grada, 2005..
 • HÁJKOVÁ, J. Aerobik - soutěžní formy: kompletní průvodce tréninkem. Praha : Grada, 2006..
 • JARKOVSKÁ, H. Posilování v aerobiku. Praha : Fit club,1998..
 • JARKOVSKÁ, H. Zdravý aerobik. Praha : Fit club, 1996..
 • MACÁKOVÁ, M. Aerobik: moderní formy aerobiku, výživa a cviky pro dobrou kondici, soutěže v aerobiku. Praha : Grada, 2001..
 • MACÁKOVÁ, M. Aerobik. Praha : Grada, 2002. ISBN 80-247-0057-3..
 • TOUFAROVÁ, H. Aerobik s dětmi plus. 1. vyd. Olomouc : Hanex, 2005..
 • VELINSKÁ, L. Aerobik. Praha : ASPV, 2000..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní