Předmět: Multimédia ve sportu

« Zpět
Název předmětu Multimédia ve sportu
Kód předmětu KTV/MVS
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Digitální fotografie - zpracování, úprava. Digitální fotoaparáty. 2. Videotvorba - vytvoření, zpracování, úprava. Současné videokamery. 3. Software pro práci s fotografiemi a videem. 4. Tvorba digitálních fotografií při sportu 1. 5. Zpracování digitálních fotografií 1. 6. Tvorba digitálních fotografií při sportu 2. 7. Zpracování digitálních fotografií 2. 8. Tvorba videozáznamu při sportu 1. 9. Zpracování videozáznamu 1. 10. Tvorba videozáznamu 2. 11. Zpracování videozáznamu 2. 12. Shrnutí učiva. 13. Prezentace závěrečných prací. 14. Zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška, Cvičení
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
  • Příprava prezentace (referátu) - 20 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Studenti se naučí pracovat s digitální sportovní kamerou a digitální zrcadlovkou při sportovních aktivitách. Dále se naučí zpracovávat pořízené záznamy (úprava fotografií, střih a úprava videa). V neposlední řadě budou schopni vytvořit z pořízených záznamů prezentační materiál. Studenti budou seznámeni se základním freeware softwarem na úpravu fotografií a videa.
Student získá odborné kompetence pro práci s fotografiemi a videem.
Předpoklady
Základní ovládání a práce na PC.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Prezentace tvůrčí a umělecké činnosti studenta

Účast na cvičeních (2 povolené absence), vytvoření prezentačních materiálů na zadané téma v délce 15 vteřin - 5 minut nebo tvorba živého přenosu sportovní soutěže pořádaná KTV FP TUL Prezentační materiál musí splňovat požadavky, které budou stanoveny dle tématu závěrečné práce v průběhu úvodních vyučovacích hodin.
Doporučená literatura
  • ANG, Tom. Základy digitální fotografie. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4149-6.
  • JELÍNEK, Petr. Videokamery. Brno: Computer Press, 2003. ISBN 978-80-251-0077-4.
  • JOINSON, Simon. 101 kouzel s digitální fotografií: práce s fotografiemi snadno a rychle. Čestlice: Rebo Production, 2010. ISBN 978-80-255-0388-1.
  • NEFF, Ondřej. Digitální fotografie polopatě. Brno: Computer press, 2015. ISBN 978-80-251-4599-9.
  • PETERSON, Bryan. Naučte se fotografovat dobře - kompozice: jak vidět a fotografovat působivé snímky. Brno: Zoner Press, 2015. ISBN 978-80-7413-303-9.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní