Předmět: Plavání kondiční

« Zpět
Název předmětu Plavání kondiční
Kód předmětu KTV/PLK
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Bezpečnost plaveckého výcviku. Technika plaveckých způsobů. 2. Diagnostika plaveckých dovedností. Základní plavecké dovednosti. Poloha, splývání, "cit pro vodu", plavecké dýchání. Potápění a orientace pod vodou. Nácvik plaveckého způsobu prsa - prvkové plavání. 3. Nácvik plaveckého způsobu prsa, souhra horních a dolních končetin. Souhra horních končetin s dýcháním, prsařská obrátka. 4. Nácvik plaveckého způsobu kraul - prvkové plavání. Startovní skok. Kraulová souhra v "bezdeší", s dýcháním. Kraulová obrátka. 5. Nácvik plaveckého způsobu motýlek - prvkové plavání. Nácvik vlnění a souhry. 6. Nácvik plaveckého způsobu znak - prvkové plavání. Nácvik souhry. 7. Nezávodní plavecké způsoby - plavání na boku, znak sounož. Zanořování, plavání pod vodou, lovení předmětů. "Šlapání vody. Nácvik kotoulové obrátky. 8. Dopomoc unavenému plavci - jednotlivci, dvojice. Komplex záchrany tonoucích. 9. Kontrolní plavecký test. Procvičování kotoulové obrátky. 10. Souvislá a střídavá tréninková metoda všech plaveckých způsobů. 11. Vytrvalostní intervalová metoda všech plaveckých způsobů. 12. Rychlostní intervalová metoda všech plaveckých způsobů. 13. Skoky a pády do vody. 14. Závody.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace dovedností studentů, Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 14 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 14 hodin za semestr
Výstupy z učení
Zdokonalení techniky všech plaveckých způsobů, startů a obrátek.
Student bude schopen správného technického provedení jednotlivých plaveckých způsobů.
Předpoklady
Zvládnutí základních plaveckých dovedností.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na cvičeních.
Doporučená literatura
  • ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T. Plavání.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
  • ČUŘÍKOVÁ, L. Vodní sporty a zábavné formy plavání. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-120-7.
  • Pravidla plavání. Pravidla plavání - novela 2017.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -