Předmět: Plavání 1

« Zpět
Název předmětu Plavání 1
Kód předmětu KTV/PLN1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rjabcová Helena, Mgr.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Diagnostika plaveckých dovedností - 100 m P, 25 m K a Z. 2. Základní plavecké dovednosti. Poloha, "cit pro vodu". 3. Technika a nácvik plav. způsobu prsa - prvkové plavání. 4. Technika a nácvik plav. způsobu prsa, souhra HK a DK. Souhra HK s dýcháním, prsařská obrátka. 5. Nácvik techniky pl. způsobu kraul. Prvkové plavání. Startovní skok. 6. Kraulová souhra v bezdeší, s dýcháním. Základní kraulová obrátka. 7. Technická cvičení kraul, startovní skok. Nácvik vlnění. 8. Motýlkové vlnění. Zdokonalování kraulu. 9. Nácvik motýlku - technická cvičení, nácvik souhry. Opakování obrátek P a K. 10. Nácvik pl. zp. znak. Technická cvičení. 11. Nácvik pl. způsobu znak. Technická cvičení, nácvik souhry. 12. Opakování pl. způsobu znak. Startovní skok - znak. 13. Zápočty. 14. Zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na osvojení techniky všech plaveckých způsobů, startů a obrátek.
Student bude schopen plavat správnou technikou všechny plavecké způsoby.
Předpoklady
Student je plavec.
KTV/PLN2

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

- aktivní účast na výuce - 75% (min. 50 % ve vodě) - 50 m prsa technikou prezentovanou ve výuce a dle pravidel plavání - 25 m znak - dolní končetiny + vzpažení - 10 m motýlek - vlnění - splnění limitu na 50 m kraul: muži 50,0 s, ženy 1:05,0 s. - technika základních obrátek, startovní skok
Doporučená literatura
  • Čechovská, I. a Miler, T. Plavání. Praha, Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1.
  • ČECHOVSKÁ,I. a MILER, T. Plavání. 1. Vyd. Praha : Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1..
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů.. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0169-9.
  • HOCH, M. Teorie a didaktika plavání. Praha : SPN, 1983..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní