Předmět: Plavání 2

« Zpět
Název předmětu Plavání 2
Kód předmětu KTV/PLN2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Rjabcová Helena, Mgr.
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Seminář: pravidla plavání 2. Vstupní test: 100 m kraul. 3. Nezávodní plavecké způsoby - bok, znak sounož. Motýlkové vlnění. 4. Způsoby zanoření. "Šlapání vody". Motýlkové vlnění. 5. Plavání pod vodou. Nácvik pl. způsobu motýlek. 6. Kontrolní test 100 m kraul. Skok do neznámé vody. 7. Technická cvičení - motýlek. Plavání pod vodou, lovení předmětů. 8. Dopomoc unavenému plavci - jednotlivci, dvojice. Technická cvičení motýlek. 9. Nadlehčení, tažení tonoucího, vytažení z vody. 10. Zdokonalování motýlku. Plavání pod vodou. Lovení předmětů. 11. Komplex záchrany tonoucích. Vytrvalostní trénink. 12. Motýlek. Technická cvičení K, Z. Vytrvalostní trénink. 13. Test - 200 m kraul. Plavání pod vodou a lovení předmětů 14. Komplex záchrany tonoucích - zápočty.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 14 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 30 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na zdokonalovací plavecký výcvik, trénink vytrvalosti a záchranu tonoucích. Student se seznámí s přípravou a organizací plaveckých soutěží.
Student zvládá všechny plavecké techniky a záchranu tonoucích.
Předpoklady
Student zvládá techniku plaveckých způsobů P, K, Z a motýlkové vlnění. vstupní test: po pádu nazad schylmo uplavat 10 m pod vodou

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

- aktivní účast na výuce ze 75 % (min. 50 % účast ve vodě) - splnění praktických požadavků: - splnění limitu 200 m kraul (muži 4:30, ženy 5:00) - záchrana tonoucího plavce - záchranná akce (provádí se bez plaveckých brýlí) - plavání pod hladinou s vylovením předmětu (ženy 1 ks, muži 2 ks) - provádí se bez plaveckých brýlí - splnění písemného testu z pravidel plavání
Doporučená literatura
  • COUNSILMAN, J. E. Závodní plavání. 1. vyd. Praha: Olympia 1974..
  • ČECHOVSKÁ, I. a MILER, T. Plavání.. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2154-5.
  • HOFER, Z. Technika plaveckých způsobů. Praha : Karolinum, 2000..
  • MILER, T. Branně tělovýchovné aktivity. 1. vyd. Praha: SPN, 1984..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Letní