Předmět: Plavání pro PVČ

« Zpět
Název předmětu Plavání pro PVČ
Kód předmětu KTV/PLO
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Kuprová Klára, PhDr. Ph.D.
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
Cvičení: 1. Vstupní test: 100 m P, 50 m K - technika. 2. Základní plavecké dovednosti. Splývání (P, Z), plavecký záběr. Technika plaveckého způsobu prsa. Obrátka. 3. Technika plaveckého způsobu kraul, základní obrátka. Startovní skok. 4. Zdokonalování způsobu K. 5. Technika plaveckého způsobu znak, startovní skok. 6. Zdokonalování způsobu Z. Obrátka. 7. "Šlapání vody". Způsoby zanoření. Prsa - zdokonalování. 8. Plavání pod vodou a lovení předmětů. 9. Opakování P, K, Z. Dopomoc vyčerpanému plavci. 10. Záchrana tonoucích. Zdokonalování plaveckých způsobů. 11. Tréninkové metody v plavání - střídavá metoda - fartlek, 12. Tréninkové metody - intervalový trénink. 13. Základní skoky do vody. Zdokonalování plavecké techniky. 13. Plnění zápočtových požadavků. 14. Zápočty - dokončení

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Semestrální práce - 15 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 10 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na získání teoretických znalostí a praktických dovedností z plavání a organizace plaveckých soutěží.
Student je schopen prokázat, že je plavec - uplave souvisle 200 m volným způsobem. Je schopen poskytnout dopomoc vyčerpanému plavci. Je schopen připravit a zorganizovat plavecké závody.
Předpoklady
Student je plavec.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Písemná práce

Podmínky udělení zápočtu: - 75 % aktivní docházky; - plavání 200 m volný způsob (zahájení pádem nazad schylmo) v limitu muži 5:30 a ženy 6:00; - plavání pod vodou a vylovení předmětu; - dopomoc unavenému plavci.
Doporučená literatura
  • Čechovská, I. a Miler, T. Plavání. Praha, Grada, 2001. ISBN 80-47-9049-1.
  • Čechovská, I, Novotná, V., Milerová, H. Aqua-fitness. 1. Vyd. Praha : Grada, 2005.. Praha, 2003.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní