Předmět: Raketové sporty 2

« Zpět
Název předmětu Raketové sporty 2
Kód předmětu KTV/RSE2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Dygrín Jiří, PaedDr.
Obsah předmětu
Cvičení: Charakteristika tenisu, pravidla. Historie. Biomechanické poznatky. Názvosloví. Nácvik a zdokonalování úderů, popis techniky úderů. Přímý forhend. Forhend s horní rotací. Forhend se spodní rotací. Přímý bekhend. Bekhend s horní rotací. Bekhend se spodní rotací. Bekhend obouruč. Nácvik a zdokonalování voleje, smeče, lobu. Útočný lob. Obranný lob. Nácvik a zdokonalování podání. Druhé podání a jejich taktické využití. Přímé podání. Podání s boční rotací. Podání s kombinovanou rotací. Nácvik a zdokonalování smeče. Smeč forhendem. Smeč bekhendem. Nácvik tenisových úderů na odrazové stěně. Nácvik, zdokonalování a udržování tenisových úderů u odrazové stěny. Charakteristika badmintonu. Technika hry, nácvik herních činností. Biomechanické poznatky. Pohyb hráče po hřišti. Úvod do pohybové techniky. Nácvik a zdokonalování základních úderů. Nácvik a zdokonalování forhendu (lob, drajv, kraťas a smeč). Nácvik a zdokonalováníbekhendu (lob, drajv a kraťas ). Nácvik spodního forhendu a bekhendu. Nácvik kombinace jednotlivých základních úderů. Nácvik a zdokonalování krátkých a vysokých podání. Využití jednotlivých herních činností v utkání.

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem je seznámit studenty se základní charakteristikou tenisu a badmintonu (technika, pravidla, organizace soutěží) a se základními pohybovými dovednostmi příslušné hry.
Student získá odborné kompetence ve smyslu kurikula akreditovaného oboru.
Předpoklady
předpoklady jsou formulovány v anotaci předmětu a studijním plánu.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Aktivní účast na výuce, osvojení základních herních dovedností a pravidel hry singlu a debla.
Doporučená literatura
  • LEKIČ, M. Učebnice tenisu. Praha : T/Production, 1997.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. 1. vyd. Praha : Grada, 2004.. ISBN 80-247-0875-2.
  • TÁBORSKÝ, F., SÜSS, V. Sportovní hry II. Praha: Grada, 2005.. ISBN 80-247-1330-6.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -