Předmět: Sportovní gymnastika I

« Zpět
Název předmětu Sportovní gymnastika I
Kód předmětu KTV/SG1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný, Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní hodina (bezpečnost, informace k výuce a k požadavkům pro udělení zápočtu). 2. Akrobatická příprava. 3. Gymnastické hry. 4. Gymnastické průpravy pro přeskok. 5. Gymnastické průpravy, hry a metodika akrobatických tvarů na dosažné hrazdě. 6. Gymnastické průpravy, hry a metodika akrobatických tvarů na nízké kladině (50 cm). 7. Gymnastické průpravy, hry a metodika akrobatických tvarů na akrobacii. 8. Gymnastické průpravy, hry a metodika akrobatických tvarů na malé trampolíně. 9. Gymnastické průpravy a metodika skoků na přeskoku. 10. Gymnastické průpravy a metodika vybraných cviků na doskočné hrazdě. 11. Gymnastické a akrobatické cviky na vysoké kladině (120 cm). 12. Metodika vybraných akrobatických cviků na airtacku. 13. Gymnastické hry a metodika akrobatických tvarů na velké trampolíně. 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na rozvoj pohybových schopností uplatňovaných ve sportovní gymnastice a osvojení základních gymnastických dovedností.

Předpoklady
Základní pohybové dovednosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností

Doporučená literatura
  • VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Herní pojetí gymnastiky.. Praha, Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.
  • ZÍTKO, M. et al. Všeobecná gymnastika. Speciální učební text.. Praha, ČASPV, 2005. ISBN 80-86586-08-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní