Předmět: Sportovní gymnastika 2

« Zpět
Název předmětu Sportovní gymnastika 2
Kód předmětu KTV/SG2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Vrchovecká Pavlína, PhDr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Úvodní hodina (bezpečnost, informace k výuce a k požadavkům pro udělení zápočtu). Akrobatická příprava a gymnastické hry. 3. Přeskok (koza) bedna, přeskokový stůl). Akrobacie (kotouly). 4. Hrazda (dosažná). Trampolína. 5. Kladina (nízká 50 cm). Kruhy. 6. Akrobacie (stoje). Malá trampolínka. Šplh. 7. Přeskok (bedna, přeskokový stůl). Akrobacie (přemety) 8. Hrazda (doskočná). Trampolína. 9. Kladina (vysoká 120 cm). Kruhy. Akrobacie. 10. Přeskok (přeskokový stůl). Šplh. 11. Hrazda (dosažná, doskočná). Kruhy. 12. Kladina (nízká, vysoká). Trampolína 13. Akrobacie. Prostná (akrobatická cvičení s hudebním doprovodem). 14. Zápočet.

Studijní aktivity a metody výuky
Cvičení
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Osvojení základních i složitých gymnastických dovedností, dopomoci i záchrany, teorie tréninku.
Student bude schopen správného technického provedení pohybových dovedností sportovní gymnastiky.
Předpoklady
Základní gymnastické dovednosti.

Hodnoticí metody a kritéria
Praktická demonstrace získaných dovedností, Praktická zkouška

Aktivní účast na cvičeních - min 80% docházka. Metodický výstup - rozcvičení.
Doporučená literatura
  • BROOMFIELD, L. Complete Guide to Primary Gymnatics.. Human Kinetics, 2011. ISBN 13: 978-0-736-086.
  • VRCHOVECKÁ, P. Základy gymnastické přípravy dětí. Herní pojetí gymnastiky.. Praha: Grada, 2020. ISBN 978-80-271-1284-5.
  • ZÍTKO, M. et al. Všeobecná gymnastika. Speciální učební text.. Praha, ČASPV, 2005. ISBN 80-86586-08-1.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Pedagogika volného času (20) Kategorie: Pedagogika, učitelství a sociální péče - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Zimní