Předmět: Sportovní hry 2

« Zpět
Název předmětu Sportovní hry 2
Kód předmětu KTV/SHR2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Rubín Lukáš, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
1. Historie a pravidla fotbalu. 2. Nácvik základních herních činností jednolitvce. 3. Herní činnosti jednotlivce (útočné, obranné a brankáře). Herní kombinace, průpravné hry. 4. Herní systémy ve fotbale. 5. Řídící orgány ve fotbale. Struktura soutěží. 6. Různé formy fotbalu a jejich využití v rekreačním i soutěžním sportu. 7. Historie a pravidla florbalu 8. Nácvik základních herních činností jednotlivce. 9. Herní činnosti jednotlivce (útočné, obranné a brankáře). Herní kombinace, průpravné hry . 10. Herní systémy ve florbale. 11. Řídící orgány ve florbale. Struktura soutěží. 12. Různé formy florbalu a jejich využití v rekreačním i soutěžním sportu. 13. Utkání. 14. Zápočty

Studijní aktivity a metody výuky
Monologický výklad (přednáška, prezentace, vysvětlování), Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Přednáška
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
  • Domácí příprava na výuku - 10 hodin za semestr
  • Příprava na zápočet - 15 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je seznámit studenty s teoretickými i praktickými základy florbalu a fotbalu, s problematikou řízení utkání (funkce rozhodčího, časoměřiče a zapisovatele) a s organizací domácích i zahraničních turnajů.
Studenti získají teoretické znalosti o florbale/fotbale a zlepší si technické provedení florbalových/fotbalových dovedností. Získají odborné kompetence pro řízení a organizování těchto sportovních her.
Předpoklady
Zvládnutí středoškolského učiva tělesné výchovy. Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Praktická demonstrace získaných dovedností, Systematické pozorování studenta, Test

1) Aktivní účast na výuce (80% docházka) 2) Test teoretických znalostí z fotbalu a florbalu (historie, pravidla a všeobecný přehled) 3) Test praktických dovedností z fotbalu a florbalu Manipulace s fotbalovým míčem (nožičky; muži 8 opakování, ženy 6 opakování) Vedení fotbalového míče (Illinois agility slalom; muži 24 sekund, ženy 28 sekund) Střelba ve fotbalu (střelba z 15 metrů s bariérou; muži 5 branenk, ženy 5 branek) Manipulace s florbalkou a míčkem (florbalové osmičky; muži 16 opakování, ženy 14 opakování) Vedení florbalového míčku (Illinois agility slalom; muži 17 sekund, ženy 20 sekund) Střelba ve florbalu (střelba ze 7 metrů s bariérou; muži 5 branek, ženy 5 branek)
Doporučená literatura
  • Pravidla florbalu. Česká florbalová unie, 2002..
  • KOLLATH, E. Fotbal - technika a taktika hry. Praha : Grada, 2008.. ISBN 80-247-1337.
  • ROUBAL. B., ŠAROCHOVÁ. D. et al. Základy florbalu. Praha : ČfbU a AŠSK, 1997..
  • SKRUŽNÝ, Z. Florbal. Technika, trénink, pravidla.. 2010. ISBN 978-80-247-0383-1.
  • TÁBORSKÝ, F. Sportovní hry. Praha : Grada, 2004. ISBN 80-247-0875-2..
  • VOTÍK, J. Fotbalová cvičení a hry. Praha : Grada, 2005.. ISBN 80-247-0925.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní