Předmět: Sportovní a pohybové aktivity 1

« Zpět
Název předmětu Sportovní a pohybové aktivity 1
Kód předmětu KTV/SPA1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 1
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 1
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Zdokonalení pohybových a herních dovedností, zlepšení osobní kondice ve zvoleném sportovním odvětví: plavání, volejbal, basketbal, fotbal, futsal, florbal, softbal, tenis, stolní tenis, squash, badminton, jóga, powerjóga, aerobik, step aerobik, tanec , kondiční posilování, cvičení na velkém míči (gymball), indoor cycling, horolezectví, zdravotní tělesná výchova, sebeobrana, netradiční sportovní hry, regenerace a masáže (vždy dle aktuální nabídky na rezervace.ktv.tul.cz, rozvrh zveřejňován 1.9. pro ZS a 1.2. pro LS). Kombinované studium: Cílem předmětu SPA1 pro studenty kombinovaného studia je seznámení s problematikou "Tělesného pohybu člověka a jeho zdraví". Forma předmětu je prezenční přednáškový kurz v rozsahu 4 výukových bloků. Studenti jsou seznámeni s teoretickými poznatky o vytváření tělesné zdatnosti člověka, orientovanou na jeho zdraví, jako základ prevence před tzv. civilizačními chorobami. Student získává zápočet za absolvování přednáškového kurzu v celém rozsahu. Neúčast studenta na přednáškovém kurzu z objektivních důvodů, lze řešit odepsáním předmětu ze stagu nebo zpracováním seminární práce s tématikou přednáškového kurzu. Literatura: BLAHUŠOVÁ, E. Wellness, fitness. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2005. ISBN 802460891X. JANOŠKOVÁ, H., ŠERÁKOVÁ, H., MUŽÍK, V. Zdravotně orientovaná zdatnost - jeden z ukazatelů tělesného zdraví. Katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví - Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity[online]. 2018 [cit. 2022-04-18]. Dostupné z: https://is.muni.cz/do/rect/el/estud/pedf/js18/pohybove_aktivity/web/pages/01-04-04-testovani.html MĚKOTA, K., NOVOSAD, J. Motorické schopnosti. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. ISBN 802440981X. SUCHOMEL, A. Tělesně nezdatné děti školního věku (motorické hodnocení, hlavní činitelé výskytu, kondiční programy). 1. vyd. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2006. ISBN 80-7232-140-6.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Cílem předmětu je vytvořit ze zdravotního hlediska důležitou pohybovou protiváhu převažující intelektové činnosti studentů v duchu principu kalokagathie. V rámci konceptu aktivního životního stylu studentů došlo k modularizaci předmětu (modul zdravotní, pohybový a kontrolní/evaluační) a ke změnám obsahu výuky. Ke stávajícím aktivitám byly přidány další nové pohybové aktivity. Student má možnost si podle svých zájmů a zdravotního stavu vybrat z uvedených aktivit: vodní sporty a zábavné formy plavání, kondiční plavání, fotbal, florbal, minitenis a tenis, rekreační pohybové a sportovní hry, kondiční posilování, moderní pohybové formy zaměřené na kardiotrénink, všeobecná sportovní průprava - netradiční atletika, indoor cycling, sebeobrana, netradiční sportovní hry, sportovní lezení (vždy dle aktuální nabídky).
Studenti získají klíčové kompetence k aktivnímu životnímu stylu. Zdravotně orientovaný přístup k výuce směřuje k získání teoretických vědomostí a praktických dovedností využitelných při dlouhodobém provádění pohybových aktivit v průběhu dalšího života.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Systematické pozorování studenta

Podmínkou zápočtu je 80 % účast na cvičeních.
Doporučená literatura
  • KUPR, J. Netradiční hry. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2014. ISBN 978-80-7494-124-5.
  • VOMÁČKO,S., BOŠTÍKOVÁ, S. Lezení na umělých stěnách. Praha : Grada, 2008. ISBN 80-2470-406-4.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Elektronické informační a řídicí systémy (2012) Kategorie: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní
Fakulta: Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Studijní plán (Verze): Informační technologie (2013) Kategorie: Informatické obory 1 Doporučený ročník:1, Doporučený semestr: Letní