Předmět: Tance 1

« Zpět
Název předmětu Tance 1
Kód předmětu KTV/TAN1
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia 2
Semestr Zimní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Obsahem předmětu je výuka vybraných lidových tanců Čech a Moravy. Dále výuka sportovních tanců - vybrané tance standardní a latinskoamerické, tance IDO, akrobatický rock and roll. Současné taneční trendy. Některé vybrané typické národní tance.

Studijní aktivity a metody výuky
Demonstrace, Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
Výstupy z učení
Předmět přináší studentovi základní teoretickou a praktickou dovednost v oblasti lidového a sportovního tance. Teoretická část zahrnuje historii jednotlivých tanců, osvojení všeobecné taneční terminologie a seznámení se základními principy jednotlivých technik. Praktická část obsahuje základní taneční variace, koordinační a rytmická cvičení.
Student si osvojí dovednosti lidových a sportovních tanců.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta, Didaktický test

Aktivní účast ve cvičeních 80%. Praktická ukázka vybraných tanců. Písemný test.
Doporučená literatura
  • Čaplová Petra. Využití tanců v tělesné výchově vysokoškolských studentů. Liberec, 2014. ISBN 978-80-7494-125-2.


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport 2 Doporučený ročník:2, Doporučený semestr: Zimní