Předmět: Tance 2

« Zpět
Název předmětu Tance 2
Kód předmětu KTV/TAN2
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Vyučující
  • Čaplová Petra, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Student si osvojí složitější krokové variace vybraných tanců. Samostatná tvorba pohybové skladby. Možnosti aplikace tanců do tělesné výchovy.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností, Samostatná tvůrčí a umělecká činnost studenta
Výstupy z učení
Cílem předmětu je rozšíření praktických i teoretických dovedností v oblasti tance získaných v předmětu Tance 1.
Student si prohloubí dovednosti lidových a sportovních tanců.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice studenta.
KTV/TANE
----- nebo -----
KTV/TAN1

Hodnoticí metody a kritéria
Analýza výkonů studenta

Aktivní účast na cvičeních 80%. Tvorba pohybové skladby.
Doporučená literatura


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: Letní