Předmět: Volejbal

« Zpět
Název předmětu Volejbal
Kód předmětu KTV/VOL
Organizační forma výuky Cvičení
Úroveň předmětu Bakalářský
Rok studia nespecifikován
Semestr Zimní a letní
Počet ECTS kreditů 2
Vyučovací jazyk Čeština
Statut předmětu Povinně-volitelný
Způsob výuky Kontaktní
Studijní praxe Nejedná se o pracovní stáž
Doporučené volitelné součásti programu Není
Dostupnost předmětu Předmět je nabízen přijíždějícím studentům
Vyučující
  • Charousek Jan, Mgr. Ph.D.
Obsah předmětu
Cvičení 1. Nácvik odbití obouruč vrchem 2. Nácvik odbití obouruč spodem 3. Nácvik podání 4 Nácvik - přihrávka. 5. Nácvik - nahrávka 6. Nácvik - útočný úder. 7. Zdokonalení útočného úderu, nahrávky, podání, přihrávky. 8. Nácvik - blokování. 9. Herní systémy, nahrávač uprostřed, každý střední nahrává, hra. 10. Herní systémy, se dvěma nahrávači, hra. 11. Útočné herní kombinace. 12. Obranné herní kombinace. 13. Praktické dovednosti.

Studijní aktivity a metody výuky
Nácvik pohybových a praktických pracovních dovedností
  • Účast na výuce - 28 hodin za semestr
Výstupy z učení
Výuka je zaměřena na praktické zvládnutí volejbalu. Jedná se především o herní činnosti jednotlivce, herní kombinace a herní systémy. Podmínka registrace: absolvování předmětu SPH1.
Student bude schopen vést výuku sportovních her (volejbalu) dle správného metodického postupu. Dále bude schopen zorganizovat turnaj ve volejbale včetně jeho rozhodování.
Předpoklady
Základní pohybové dovednosti odpovídající věkové charakteristice uchazeče.

Hodnoticí metody a kritéria
Systematické pozorování studenta

Zápočet: - aktivní účast na cvičeních - docházka (2 povolené absence)
Doporučená literatura
  • Mezinárodní pravidla volejbalu..
  • HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu : ČVS, 2001. HANZELKA, R. Průpravná a herní cvičení ve volejbalu : ČVS, 2001..
  • KAPLAN, O. Volejbal. 1. vyd. Praha : Grada, 1999..
  • PŘÍBRAMSKÁ, A. Volejbal. Učebnice pro trenéry III. třídy. Praha : ČVS, 1996. PŘÍBRAMSKÁ, A. Volejbal. Učebnice pro trenéry III. třídy. Praha : ČVS, 1996..


Studijní plány, ve kterých se předmět nachází
Fakulta Studijní plán (Verze) Kategorie studijního oboru/specializace Doporučený ročník Doporučený semestr
Fakulta: Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Studijní plán (Verze): Rekreologie (20) Kategorie: Tělesná kultura, tělovýchova a sport - Doporučený ročník:-, Doporučený semestr: -